ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

ร้อยเอ็ด ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนธนาคารขยะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายอินศร อุ่นใจ ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด นายนิทัศน์ เทศสวัสดิ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย และนายวิชิต ธนะสินธ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลชัยวารี ร่วมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนธนาคารขยะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้จัดตั้งธนาคาร/กองทุนขยะ เพื่อให้ประชาชนรวมกลุ่มกันแยกขยะ และนำขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ ผ่านการจัดสวัสดิการชุมชน ที่ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยปัจจุบันจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดตั้งธนาคารขยะ รวม 1,193 แห่ง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมทั้ง 202 แห่ง มีสมาชิก 33,419 คน ซึ่งทำให้ชุมชนสามารถคัดแยกขยะ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์และประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยให้ครัวเรือนคัดแยกขยะไปรีไซเคิลและขาย นำรายได้เข้ากองทุน/ธนาคารขยะ เพื่อนำมาจัดสวัสดิการชุมชน

ทั้งนี้เทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีการคัดเลือกตัวแทนเข้าศึกษาดูงาน จัดการศึกษาอบรมให้ความรู้ ถอดบทเรียนร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด จนมีการจัดตั้งธนาคารขยะในนาม “กองทุนฝากขยะฌาปนกิจสงเคราะห์ชัยวารีไม่ทิ้งกัน” มีการประกาศหมู่บ้านปลอดถังขยะครบทั้ง 8 ชุมชน รวมถึงมีถังขยะเปียกลดโลกร้อนครบทุกครัวเรือน 100% ซึ่งมีจำนวนขยะที่ขายได้ ประมาณ 15 ตัน/เดือน จำนวนเงินที่รับเข้ากองทุนฯ 50,000 บาท/เดือน หากสมาชิกภายในครอบครัวผู้ใดที่เสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์ศพ ซึ่งปัจจุบันจะได้รับเงินจำนวน 16,760 บาท/ศพ โดยระยะเวลา 7 ปีของการก่อตั้งกองทุน ได้รับสวัสดิการไปแล้ว 217 ราย เป็นเงินกว่า 3 ล้านบาท รัและบฝากขยะไปแล้วกว่า 1,100,000 กิโลกรัม