ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

อบต.ท่าช้าง จัดโครงการบำเพ็ญเนกขัมมบารมี (ถือบวช) งานทอดผ้าป่าสามัคคี พิธีเททองหล่อพระนาคปรก (ซุ้มพญานาค) ปางพุทธโอสถ ประจำปี 2567

วานนี้ ( 1 พ.ค.67 ) เวลา 15.00 น. ที่ วัดบ้านขอม (เวชทรัพย์) ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆารวาส พร้อมด้วยนายธนเดช แสงอุไร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการบำเพ็ญเนกขัมมบารมี (ถือบวช) งานทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเททองหล่อพระนาคปรก (ซุ้มพญานาค) ปางพุทธโอสถ ประจำปี 2567

โดยได้รับความเมตตาจากพระวิบูลวชิรธรรม เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายคณะสงฆ์ พร้อมด้วยพระครูอดุลธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอโป่งน้ำร้อน – เขาคิชฌกูฏ (ธ) เจ้าอาวาสวัดบ้านขอม (เวชทรัพย์) เนื่องด้วยคณะกรรมการจัดงานบำเพ็ญเนกขัมมบารมี (ถือบวช) งานทอดผ้าป่าสามัคคีและการเททองหล่อพระนาคปรก (ซุ้มพญานาค) ปางพุทธโอสถ ประจำปี 2567 ของวัดบ้านขอม (เวชทรัพย์)

โดยโครงการบำเพ็ญเนกขัมมบารมี (ถือบวช) คือการออกบวชประพฤติพรหมจรรย์ ถือศีลอุโบสถ ละเว้นความชั่ว ปฏิบัติความดี และบำเพ็ญจิตใจให้เกิดความสงบสุขตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาของอุบาสก – อุบาสิกา ซึ่งใช้เวลาในการปฏิบัติ ธรรม 7 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยมีผู้เข้าร่วม ประมาณ 300 คน ซึ่งเป็นอุบาสก – อุบาสิกาในท้องถิ่นและบริเวณใกล้เคียง ในปีนี้ได้มีงานทอดผ้าป่าสามัคคีและงานเททองหล่อพระนาคปรก (ซุ้มพญานาค) ป่างพุทธโอสถ ในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 19.00 น. เพื่อเป็นที่พึ่งทางจิตใจให้ชาวพุทธได้เคารพบูชาสืบไป

ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานตามโครงการนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเปิดโอกาสให้อุบาสก – อุบาสิกาได้พัฒนาตนตามหลักพุทธธรรม คำสอนทางพระพุทธศาสนาได้อย่างบูรณาการ เปิดโอกาสให้อุบาสก – อุบาสิกา เกิดความร่วมมือกันประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน ในการสร้างสรรค์สังคมตามรูปแบบวัดประชารัฐสร้างสุข และเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องด้วย ศีล สมาธิ และปัญญา

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี 089-6767346
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงาน ศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334