ข่าวทั่วไป

กาญจนบุรีทหาร พล.ร.9 ค่ายสุรสีห์ วางปืนจับเคียว เกี่ยวข้าว!!! ลุยทุ่งลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยชาวนา

กาญจนบุรีทหาร พล.ร.9 ค่ายสุรสีห์ วางปืนจับเคียว…เกี่ยวข้าว!!! ลุยทุ่งลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยชาวนา

วันนี้ (4 ธันวาคม 2563) พลตรี บรรยง ท่องนวม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 สั่งการให้ พันโท ประจักษ์ ระลึก ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 29 นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ลงแขกเกี่ยวข้าวให้กับ นาง สุกัญญา ศิริพานิช อายุ 55 ปี บ้านเลขที่ 150 หมู่ 3 บ้านทุ่งนานางหรอก ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี บนเนื้อที่ 3 ไร่ เพื่อเป็นการลดค่าจ้างแรงงานที่พุ่งสูงถึงวันละ 350 บาทต่อวันต่อคน รวมถึงเป็นการลดต้นทุนในการผลิต เเละช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาเนื่องจากราคาข้าวตกต่ำ ที่สำคัญเป็นการปฏิบัติตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ถือเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งถือเป็น วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ อีกด้วย

นอกจากนี้เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหารกับประชาชน เปรียบเสมือนญาติมิตรบ้านใกล้เรือนเคียงของชุมชนค่ายทหาร โดยบรรยายกาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง สร้างความพึงพอใจให้กับชาวนาเป็นอย่างมาก ที่มีทหารได้เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกร ดั่งคำกล่าวว่า “ทหารคือลูกหลานของประชาชน”

ด้าน นาง สุกัญญา เจ้าของนา กล่าวว่า ตนมีเนื้อที่ 3 ไร่ ในการทำไร่นา ฐานะก็ยากจนไม่ค่อยจะมีเงินถ้าจะไปจ้างคนมาเกี่ยวก็จะตกวันละ 300 – 350 บาทต่อคน ถ้าใช้รถเกี่ยวก็จะตกไร่ละ 800 บาท รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆน่าจะไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท และยังไม่ทราบเลยจะได้ข้าวมากน้อยเท่าไหร่ ขายแล้วจะได้เงินเหลือไว้ใช้แค่ไหน รู้สึกดีใจและโชคดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางทหารเข้ามาช่วยในครั้งนี้ เป็นการประหยัดค่าแรงงานได้ดี และเก็บเกี่ยวข้าวได้ทันเวลา เนื่องจากข้าวที่ปลูก หากเก็บเกี่ยวไม่ทัน ต้นข้าวก็จะแห้งกรอบหรือล้ม เพราะแรงลมหนาวที่กำลังมาถึงนี้ จะทำให้เกี่ยวข้าวเป็นไปด้วยความล่าช้าและมีความยุ่งยากกว่าต้นข้าวที่ยืนต้น และช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากและได้กล่าวขอบคุณกองทัพบกที่ได้ให้การช่วยเหลือในครั้งนี้

#ทหารต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
#ทหารทำได้ทุกอย่างแม้การช่วยเหลือประชาชนในทุกด้าน อย่างเช่นการวางปืนมาจับเคียวเกี่ยวข้าว
หรือเมื่อเกิดเหตุทุกประเภทกับประชาชน ทหารทราบจะเร่งเข้าช่วยเหลือทันทีอย่างเช่น
กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ปฏิบัติมาโดยตลอดและจะปฏิบัติแบบนี้ตลอดไป

เกษร เสมจันทร์/ รายงาน