ข่าวทั่วไป

ประจวบคีรีขันธ์ – รักษ์ทะเล รักษ์โลก กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดเดิน-วิ่งเก็บขยะ วันสิ่งแวดล้อม-วันทะเลโลก

ประจวบคีรีขันธ์ – รักษ์ทะเล รักษ์โลก กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดเดิน-วิ่งเก็บขยะ วันสิ่งแวดล้อม-วันทะเลโลก

กลุ่มเหล็กสหวิริยา (SSI, TCRSS, TCS, BSBM, PPC, WCE) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง และเครือข่ายประมงบางสะพาน จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเก็บขยะชายหาดแม่รำพึง ครั้งที่ 3 (The 3rd SSI GROUP Plogging ) เนื่องในโอกาสสองวันสำคัญของโลกได้แก่ 1)วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) และ2) วันทะเลโลก (World Ocean Day) เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยกันปกป้องและรักษาทะเล พร้อมกับสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน

กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ ชูศรี ปลัดอำเภอบางสะพาน เป็นประธานเปิดกิจกรรมและปล่อยตัว นักเดิน-วิ่งเก็บขยะซึ่งประกอบไปด้วย คณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ผู้นำชุมชน เยาวชน และประชาชน จำนวน 645 คน ดำเนินกิจกรรมเดิน-วิ่งเก็บขยะชายหาดแม่รำพึง ระยะทางไป-กลับ ประมาณ 3.5 กิโลเมตร

ซึ่งสามารถเก็บรวบรวมขยะชายหาดได้ 560 กิโลกรัม และนำไปส่งต่อเข้าโครงการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2567 ที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง เพื่อนำขยะที่ได้ไปรีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่สร้างมูลค่าและทำประโยชน์ต่อไป

//////////////////////////

ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์ 0649646443 รายงาน