ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

เพชรบูรณ์ – โรงเรียนยอดนิยมเพชรบูรณ์จัดไหว้ครูยิ่งใหญ่

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานที่อาคารประเสริฐผล หอประชุมโรงเรียนเสรีศึกษา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเสรีศึกษาคณะกรรการนักเรียนและคณะครูโรงเรียนเสรีศึกษาได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 โดยมีพิธีให้โอวาทแก่นักเรียนจาก อาจารย์ ดร.ชรอยวรรณ ประเสริฐผล ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเสรีศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุวรรณ์ ฟักผล ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.สุริชา ชาติสุทธิ อดีตรอง ผอ.สพท.ประถมศึกษา เพชรบูรณ์เขต 1ที่ปรึกษาโรงเรียน นายเสรี ชาติสุทธิ อดีต ผอโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์.ที่ปรึกษาโรงเรียน นางสาวพัชราวลัย ชุมเชยที่ปรึกษาโรงเรียน มีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นอนุบาล,ชั้นประถมศึกษา,ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

1.พิธีไหว้ครู มีการร้องเพลงพระคุณที่สามพร้อมกันหลังจากจบการกล่าวบทไหว้ครูและคำปฏิญาณตน 2.การมอบรางวัลให้กับนักเรียนชั้นเรียนที่ชนะการประกวดพานดอกไม้ธูปเทียนและที่สำคัญการประดิษฐ์พานดอกไม้เป็นรูปทรงเรือสุพรรณหงส์ การประดิษฐ์พานดอกไม้โดยใช้กระติบข้าวเหนียวถาชนะใส่อาหารประจำถิ่นของผู้ปกครอง 3.การมอบพวงมาลัย แด่ อาจารย์ ดร.ชรอยวรรณ ประเสริฐผล ของผู้แทนครู 4.การมอบพวงมาลัยแด่ อาจารย์ ดร.ชรอยวรรณ ประเสริฐผล จากตัวแทนนักเรียนระดับชั้นต่างๆ5. การมอบพานดอกไม้ธูปเทียน แก่ครูประจำชั้น ของตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องจตั้งแต่ ระดับอนุบาล ถึงระดับประถมถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย การมอบพวงมาลัย แก่ครูพิเศษนอกของตัวแทนนักเรียน


*** โรงเรียนเสรีศึกษา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์จัด เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษที่เป็นที่นิยมของผู้ปกตรองและนักเรียนที่ส่วนมากพากันมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ ก่อตั้งโดย นางฉะอ้อน พุกชื่นมานานกว่า 90 ปี ปัจจุบัน มีอาจารย์ ดร.ชรอยวรรณ ประเสริฐผล เป็นผู้รับใบอนุญาตมีชื่อเสียงทั้งทางด้ายกิจกรรมการแสดงและด้านวิชาการเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์จึงเป็นที่นิยมผู้ปกครองส่งลูกหลานมาเรียนกันอย่างมาก


***/อุดมศักดิ์ เหล็กคำ/ หทัยกานต์ วงศ์ธนะกูล/จันจิรา ครองสัตย์/ภาพ/ข่าว/ภูมิภาค/088-1713345/