ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

ตราด – คลองใหญ่ กรมการกงสุล หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับตัวคนไทย ที่เข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กลับประเทศไทย ผ่านจุดผ่านแดนด้านจังหวัดตราด

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.67 ที่ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด นายเชิดศักดิ์ ชุ่มนาเสียว นายอําเภอคลองใหญ่ ให้การต้อนรับคณะ นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ อธิบดีกรมการกงสุล พร้อมด้วย นายพีระ เอี่ยมสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานร่วมในการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่นๆเข้าร่วมประชุมหารือร่วมกัน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับตัวคนไทยในการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ และเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในกัมพูชากลับประเทศไทย ณ จุดผ่านแดนทางบก ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมการกงสุล จัดขึ้น

ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ ได้ประสานงานกับจังหวัดตราด ในการรับคนไทยที่ได้รับความช่วยเหลือในฐานะบุคคลเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และคนไทยที่ถูกจับกุมในข้อหาลักลอบทำงานผิด กฎหมายในเขตจังหวัดพระสีหนุและจังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราดให้คําชี้แจง ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า ฝ่ายกัมพูชาได้แจ้งช่วงเวลาส่งกลับคนไทยค่อนข้างกระชั้นชิด (ประมาณ 1 – 2 วันล่วงหน้า) ส่งผลให้หน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ประสบปัญหาในการเตรียมการรับตัวคนไทย และจัดเตรียมสถานที่ในการคัดกรองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism – NRM) ดังนั้นเพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการรับตัวคนไทยที่ตกทุกข์และบุคคลเข้าข่ายเป็น ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในราชอาณาจักรกัมพูชากลับประเทศไทย ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ทางกระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมการกงสุล จึงได้จัดประชุมหารือในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้การรับตัวคนไทยระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ในจังหวัดตราดกับกระทรวงการต่างประเทศ เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประเด็นที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการประสานงานเพื่อรับคนไทย อย่างไรก็ตามจากข้อมูลในปี พ.ศ. 2567 มีการรับตัวคนไทยจากกรณีดังกล่าวกลับเข้ามาในประเทศผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก มาแล้วจำนวน 54 คน

/ภาพ/ข่าว/วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด รายงาน