ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

พิธีเปิดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2567

พิธีเปิดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2567 และลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ณ ศูนย์ปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน วัดเขาไผ่ ในชุมชนบ้านอ่างเวียน ม.2 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

โดยมี นายเทอดไท แสงผล ปลัดอำเภอ รรท. นายอำเภอบ้านบึง เป็นประธานในพิธี มีผู้ร่วมพิธีเปิดโครงการประกอบด้วย พ.ต.อ.สมชาย ทิวงษา ผกก.สภ.บ้านบึง พ.ต.ท.ฉัตรชัย ยิ่งชล รอง ผกก.,พ.ต.ท.สุชาติ มงคลพิพัฒน์ รอง ผกก. นางอารีรัตน์ สิงห์โตทอง นายก อบต.หนองอิรุณ นางสาวจุมพิตา สิงห์โตทอง กำนัน ต.หนองอิรุณ นายปวิธชญณ์ เทวาประดับ ส.อบต.หนองอิรุณ ม.2 นายปิยะรัตน์ ระบาย ผญบ.ม.2 ต.หนองอิรุณ ภาคีเครือข่าย และประชาชน ม.2 บ้านอ่างเวียน

สำหรับกิจกรรมโครงการชุมชนยั่งยืน เป็นโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร กำหนดให้ประชาชนในหมู่บ้านมีส่วนร่วม ค้นหาผู้ใช้ยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดด้วยความสมัครใจ การส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้ใช้ยาเสพติดได้ทำเช่น อาชีพบำบัด กีฬาบำบัด ดนตรีบำบัด ฯลฯ มีการติดตามการประเมินผลสุ่มตรวจปัสวะของผู้เข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลาดำเนินกิจกรรม ส่วนผู้ค้าผู้จำหน่ายในพื้นที่ จะดำเนินการจับกุม นำสู่ขบวนการทางกฏหมาย

นอกจากนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ ทางเจ้าหน้าที่สายตรวจประจำตำบล ร่วมกับผู้นำชุมชน และคณะทำงาน จะคอยติดตามตรวจสอบสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด นับว่าเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืน.

ภาพ/ข่าว : ศรุต ธานินมงคล ชลบุรี