การศึกษา

ตาก – โรงเรียนผดุงปัญญา​ ผุดไอเดียพานต้นไม้ไหว้ครู​ ลดโลกร้อน

ตาก – โรงเรียนผดุงปัญญา​ ผุดไอเดียพานต้นไม้ไหว้ครู​ ลดโลกร้อน

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนผดุงปัญญา​ อ.เมือง​ จ.ตาก​ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก​ จัดพิธีไหว้ครูในปีการศึกษา 2567 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีแนวปฎิบัติเชิญชวนให้สถานศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมุ่งเน้นให้ปลูกฝังค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในกลุ่มเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรม มีความกตัญญูรู้คุณต่อครูบาอาจารย์

โรงเรียนผดุงปัญญา​ จึงได้จัดพิธีไหว้ครู​ตามประเพณีอันดีงาม​ ​ โดยปีนี้ได้ส่งเสริมให้นักเรียนจัดทำพานไหว้ครู​ ที่ทำจากพันธุ์ไม้​ ที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับพิธีไหว้ครู อาทิ​ ต้นดอกเข็ม​ ต้นมะเขือ​ และต้นไม้มงคลต่างๆ​ ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธ์ไม้จากผู้ปกครอง และชุมชน​ โดยหลังจากเสร็จพิธีไหว้ครูแล้ว คณะครูและนักเรียนก็นำพันธุ์ไม้ต่างๆ ไปปลูกตามพื้นที่ของโรงเรียน นอกจากเป็นการบูรณาการการเรียนรู้ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน​ ยังปลูกจิตสำนึกการรณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อม​ และลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย //// ภาพข่าว กิตติศักดิ์ บุญจันทร์