ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

พิษณุโลก – ท่องเที่ยวเชิงศรัทธา วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ หลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ

พิษณุโลก ท่องเที่ยวเชิงศรัทธา วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ หลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ ซึ่งเป็นวัดพระอารามหลวงวัดเดียวของจ. พิษณุโลก น้อมกราบ พระเทพรัตนมุนี เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ ได้เดินสำรวจทั้งในวัดและบริเวณวัด ในการนี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่วัด ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ของวัดให้สวยงามยิ่งขึ้น เพื่อต้อนรับพุทธสานิกชน นักท่องเที่ยวทั่วประเทศ และจากต่างประเทศ

ทั้งนี้ พระเทพรัตนมุนี ท่านเจ้าอาวาส ได้เดินดูในจุดต่างๆและกล่าวแก้ไขด้วยตัวเอง อาทิ บริเวณหน้าพระวิหาร ป้ายวัด กุฏิสงฆ์ กำแพงวัด # ปฏิบัติศาสนกิจพระเทพรัตนมุนี # ภาพจากเพจ : วัดพระศรีรัตนมหาธาฯ ( วัดใหญ่) จังหวัดพิณุโลกและพระครูศรีสิเทศวรธรรม( ชาตรี) พระเลขาพระเทพฯ รัตนมุนีฯ เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ
– สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก ปรีชา นุตจัรส รายงานข่าวพิษณุโลก