ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

ตราด – คลองใหญ่ กองทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆกับประเทศเพื่อนบ้าน มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกร์การกีฬาและยาเวชภัณฑ์

เมื่อช่วงเช้า เวลา 10.30 น.วันที่ 14 มิ.ย.67 ที่ทะเลภูรีสอร์ท อ.คลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ จ.ตราด
ทัพเรือภาคที่ 1 โดยมี นาวาเอก กฤษดา จิระไตรพร รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานจัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬา ยาและเวชภัณฑ์ โดยมีนาง ชี วา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกง เป็นประธานร่วมเปิดจัดกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆกับประเทศเพื่อนบ้านให้แก่สถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเกาะกงโดยมีนายเชิดศักดิ์ ชุ่มนาเสียว นายอําเภอคลองใหญ่ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการกัมพูชา น.อ.ปริญญา เอี่ยมสะอาด ผอ.กพร.บก.ทรภ.๑ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 หน่วยประสานงานชายแดนประจําจังหวัดตราดและหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่เข้าร่วมประชุมหารือความรู้สึกต่อกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆกับประเทศเพื่อนบ้านและผลงานที่ผ่านมาทุกๆปี เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอนและการกีฬาให้แก่เยาวชนพื้นที่ห่างไกล ในพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ 1

ในการนี้ทางสถานที่ศึกษาแต่ละแห่งในพื้นที่จังหวัดเกาะกงให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมการศึกษาให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลระบบสาธารณูปโภค ด้วยการมอบอุปกรณ์การเรียน การกีฬา ยาและเวชภัณฑ์ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับเด็กๆ และเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์กับกลุ่มมวลชนในพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ 1 ซึ่งจะได้สร้างฐานเครือข่าย แนวร่วมในการประสานงาน การปฏิบัติงานร่วมกันในโอกาสต่างๆ ต่อไป พร้อมกันนี้ทางทัพเรือภาคที่ ๑ ยังได้มอบของที่ระลึกให้กับหน่วยงานราชการกัมพูชาและหน่วยงานข้าราชการไทยอีกด้วย

/ภาพ/ข่าว/วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด รายงาน