ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

นครนายก – เหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก ร่วมกับธนาคารเลือด โรงพยาบาลนครนายก จัดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก

ที่อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครนายก นายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก นางฐิติรัตน แวงชิน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลนครนายก ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาศ วันผู้บริจาคโลหิตโลกปี 2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอเมืองนครนายก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก ประธานหอการค้าจังหวัดนครนายก องค์กรภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาศ วันผู้บริจาคโลหิตโลกปี2567 ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก และธนาคารเลือดโรงพยาบาลนครนายกได้เตรียม เสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลกมอบให้กับผู้บริจาคโลหิตเป็นที่ระลึกทุกท่าน

ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลนครนายก กำหนัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาศ วันผู้บริจาคโลหิตโลกปี 2567 เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตและเน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริจาคโลหิตได้ช่วยชีวิตผู้ป่วย เพิ่มจำนวนผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ เพิ่มจำนวน
โลหิตมีสุขภาพดี เป็นผู้บริจาคอย่างยั่งยืน

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก