ข่าวทั่วไป

พิษณุโลก – นายก อบจ. เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเสริมสวย

พิษณุโลก – นายก อบจ. เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเสริมสวย

วันที่ 15 มิถุนายน 2567 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเสริมสวย มีนางเยาวรัตน์ มะณี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจากนายเอกพงษ์ กุลเจริญ เลขานุการนายกฯ นางภิฬารัตน์ สีหะวงษ์ และนางสิงห์ จันทะคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอชาติตระการ ร่วมในพิธีเปิด ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเสริมสวย นอกจากเป็นการฝึกทักษะ และเทคนิคการแต่งหน้าทำผม ยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในเขตอำเภอชาติตระการมีรายได้เสริม เช่น รับจ้างเป็นงานอดิเรกโดยไม่จำเป็นต้องเปิดร้านเสริมสวย รับจ้างแต่งหน้าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือการแสดงในงานสืบสานประเพณีระดับอำเภอ แต่งหน้าทำผมให้ลูกหลานเมื่อมีกิจกรรมการแสดงต่างๆ ของโรงเรียน เป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับตนเองและครอบครัว ได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากสถาบันเมโกะจัง เวดดิ้งสตูดีโอ และสถาบันวีเอ๊กซ์โปรเฟสชั่นแนล โดย คุณ ฐิติกาณดิ์ กาสุด และคณะธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก