ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

รพ.กรุงเทพพัทยา จัดเสวนาเรื่องเพศไหนก็เสี่ยงเรื่องมะเร็งต้องรีบ พร้อมเปิดตัวสกายไลท์ ไพร์ด คลินิก เพื่อดูแลสุขภาพของกลุ่ม LGBTQ+

วันที่ 15 มิ.ย.67 มีรายงานว่า ที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ได้จัดเสวนาเรื่อง เพศไหนก็เสี่ยง…เรื่องมะเร็งต้องรีบ! พร้อมเปิดตัวสกายไลท์ ไพร์ด คลินิก เพื่อดูแลสุขภาพของกลุ่ม LGBTQ+ และคํานึงถึงทุกมิติของสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม บนหลักการแพทย์ที่ถูกต้อง เพื่อให้ทุกความหลากหลายมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในระยะยาว
โดยที่บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคาร E ได้มีการจัดเสวนาสุขภาพ เรื่อง เพศไหนก็เสี่ยง…เรื่องมะเร็งต้องรีบ! โดย พญ.ณัฐพร ชุมคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพพัทยา กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงานเสวนา ที่ได้รับเกียรติจาก น้องใบหม่อน ปารณีย์ ศิริวัฒนานุกูล Miss Tiffany’s Universe 2015 มาร่วมพูดคุยกับ พญ.นภาพร เกตุวัฒนเวสน์ และ นพ. มาโนชญ์ ลีชุติวัฒน์ สูตินรีแพทย์ รพ.กรุงเทพพัทยา เกี่ยวกับสาระความรู้เรื่องความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งในสตรีและเพศทางเลือกอื่นๆ เพื่อให้เกิดความตระหนักในการรู้จักป้องกัน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองและบุคคลรอบข้างในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปกติสุข


ทั้งนี้ ปัญหาเรื่องมะเร็งปากมดลูกยังเป็นปัญหาสำคัญในประเทศไทย ซึ่งพบบ่อยเป็นอันดับ 2 ในผู้หญิงอายุ ระหว่าง 15 ถึง 44 ปี ในแต่ละชั่วโมงมีผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปากมดลูก 1 ราย ในแต่ละวันมีผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกเสียชีวิต 13 ราย ซึ่งมะเร็งปากมดลูกเกือบทุกเคสมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส HPV ซึ่งเชื้อไวรัส HPV นี้ เป็นเชื้อไม่เลือกเพศและทุกคนสามารถติดเชื้อได้เหมือนกันหมด ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง ผู้ชาย หรือ กลุ่มความหลากหลายทางเพศ เชื้อไวรัส HPV ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง ได้แก่ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งปากช่องคลอด มะเร็งช่องคลอด มะเร็งทวารหนัก มะเร็งองคชาติ และมะเร็งช่องปากและลำคอ และยังเป็นสาเหตุของโรคหูดหงอนไก่ที่อวัยวะเพศอีด้วย
ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV ด้วยกัน 3 ชนิด ได้แก่ วัคซีนชนิด 2 สายพันธุ์ วัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์ และล่าสุด วัคซีนชนิด 9 สายพันธุ์ ที่สามารถป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ถึง 94% และช่วยป้องกันโรคมะเร็งช่องปากและลำคอ มะเร็งทวารหนัก รวมถึงโรคหูดหงอนไก่ได้ โดยโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เห็นความสำคัญในการป้องกัน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจคัดกรองและการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ HPV ช่วยป้องกันการเป็นมะเร็งต่าง ๆ จากเชื้อ HPV และลดความเสี่ยงการเป็นพาหะนำเชื้อ HPV ไปสู่คู่นอนได้


โอกาสนี้ ทาง รพ.กรุงเทพพัทยา ได้เปิดตัวสกายไลท์ ไพร์ด คลินิก (Skylight PRIDE Clinic) ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากพื้นฐานความเข้าใจในความต้องการของกลุ่ม LGBTQ+ และคํานึงถึงทุกมิติของสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม บนหลักการแพทย์ที่ถูกต้อง เพื่อให้ทุกความหลากหลายมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว เข้าใจความแตกต่างบนความหลากหลายด้วยบริการ ให้คําปรึกษาและดูแลปัญหาด้านสุขภาวะทางเพศของบุคคลข้ามเพศ ตรวจสุขภาพสําหรับบุคคลหลากหลายทางเพศ วินิจฉัยภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกําเนิดให้ฮอร์โมนสําหรับบุคคลข้ามเพศ ให้คําปรึกษาและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สําหรับบุคคลหลากหลายทางเพศ ดูแลผิวพรรณและความงาม ผ่าตัดลดขนาดหน้าอก การผ่าตัดมดลูกและรังไข่สําหรับกลุ่มบุคคลข้ามเพศ เปิดให้บริการที่ สกายไลท์ ไพร์ด คลินิก ภายใน Prestige Wellness Center รพ.กรุงเทพพัทยา ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น. สามารถนัดหมายล่วงหน้า สกายไลท์ ไพร์ด คลินิก โทร.0 3825 9954

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี จ.ชลบุรี 090-9535645
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงาน ศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334