ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

ลพบุรี – บรรยากาศเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดลพบุรีคึกคัก การรักษาความปลอดภัยเข้ม

จังหวัดลพบุรี 160667 บรรยากาศการเลือก สว.ระดับจังหวัดคึกคักรักษาความปลอดภัยเข้ม
ที่ห้องประชุม พระนารายณ์ชั้น 4 อาคารรัตนเทพตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้สมัคร สว. ระดับจังหวัด ได้เดินทางมา ตั้งแต่เช้า เพื่อรอเวลาในการ เข้ารายงานตัว ก่อนเวลา 09:00 น. บรรยากาศ เป็นไปด้วยความคึกคัก


ผู้สมัคร สว.บางรายที่เคยไหว้ต้นไม้แล้วโชคดี ได้รับเลือกจากระดับอำเภอจนเข้ามาถึงระดับจังหวัดได้ ถือฤกษ์ 08.09 น. ที่ยังเชื่อมั่นในว่าความศักดิ์สิทธิ์ของพื้นที่จังหวัดลพบุรีมีอยู่ทุกที่ และมีอยู่จริง ในวันนี้ตั้งใจแน่วแน่เดินทางมาเพื่อไหว้ รูปหนุมานจำลอง เพื่อหวังว่าความศักดิ์สิทธิ์ของหนุมาน ที่เหนือวานรทั้งปวง จะดลบันดาลให้ ผ่านในระดับจังหวัดไปได้จนถึงระดับประเทศอีกอย่างแน่นอน


ซึ่งในสถานที่เลือกระดับจังหวัดลพบุรี นั้น มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ จาก สภ.เมืองลพบุรี เจ้าหน้าที่กกต. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตรวจเข้ม เรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ รวมถึงเครื่องมือสื่อสารที่ห้ามเข้าไปในห้องสถานที่เลือก อย่างเด็ดขาด ซึ่งตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาก่อนเวลา 09.00 น ยังไม่มีเหตุการณ์ หรือมีผู้ที่กระทำความผิดใดๆ


กฤษณ์ สนใจ ลพบุรี 0890899090