ข่าวพาดหัวเลือกตั้ง

พิษณุโลก – จัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว. ระดับจังหวัด ก่อนไปสู่ระดับประเทศ มีผู้มารายงานตัว 195 ราย ไม่มา 1 ราย

วันนี้ (16 มิ.ย.67) เวลา 08.00 น. ที่ หอประชุมวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดพิษณุโลก รวม 7 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน และกลุ่มข้าราชการ 5 ท่าน เข้าร่วมกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ซึ่งผู้สมัครเลือก สว. ต่างทยอยเข้ารับรายงานตัว และเข้าประจำกลุ่ม รวม 20 กลุ่ม โดยมีผู้สมัครเข้ารายงานตัว 195 ราย ไม่มารายงาน 1 ราย ต้องจัดการเลือกกันเอง 9 กลุ่ม และไม่ต้องจัดการเลือกกันเอง 11 กลุ่ม บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีสื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วมสังเกตการณ์อย่างคึกคัก


ด้าน นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า สำหรับการเลือก สว. ระดับจังหวัด ในรอบแรกเป็นการเลือกในกลุ่มเดียวกัน จำนวน 9 กลุ่ม โดยผู้สมัครเลือกกันเองในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกิน 2 คน เลือกตนเองก็ได้ แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกิน 1 คะแนนมิได้ ผู้ซึ่งได้คะแนนสูงสุด 5 คนแรก เป็นผู้ได้รับเลือกไปสู่รอบที่ 2 และในรอบที่ 2 จะทำการจับสลากแบ่งเป็น 4 สาย ๆ ละเท่ากัน ผู้ได้รับเลือกรอบแรก เลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่น ที่อยู่ในสายเดียวกันได้กลุ่มละ 1 คน แต่จะเลือกกลุ่มเดียวกันหรือเลือกตนเองมิได้ ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 2 ลำดับแรก ของแต่ละกลุ่ม รวม 20 ราย เป็นผู้ได้รับเลือกไปสู่การเลือกระดับประเทศต่อไป


โดยเจ้าหน้าที่ กกต. ได้ประกาศขั้นตอนการเลือก สว. การรายงานตัว การลงคะแนน ให้แก่ผู้สมัคร สว. ซึ่งได้ปิดการเข้ารับรายงานตัวในเวลา 09:00 น. ตรง
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวการเลือก สว. 2567 ได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แอปพลิเคชัน “Smart Vote” FB “สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง” Youtube และ Tiktok “ect.thailand” อย่างไรก็ตาม หากพบการกระทำผิดขั้นตอนสามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการสมัครหรือการเลือก สว. ได้ที่แอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด“ ช่องทางติดต่อ “สายด่วน กกต. 1444 และ สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567”
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
#เลือกสว #เกาะติดเลือกสว67 #20กลุ่มอาชีพร่วมใจขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมกัน วุฒิสภา

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก