ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

เพชรบูรณ์ – อำเภอชนแดนจัด เดิน วิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์

เมื่อเวลา 11.49 น. วันที่ 17 มิถุนายน 2567 ผู้สื่อข่าว ที่ หน้าองค์พระหลวงพ่อทบวัดพระพุทธบาทชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ นายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอชนแดน พร้อมนายวรโชติ สุคนธ์ขจร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์เขต 4 จังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์ปกครองอำเภอหนองไผ่ และองค์กรปกครองอำเภอวังโป่ง นายสมเดช ธรรมมา นายก อ.บ.ต.พุทธบาท,นายปรัชญา ประเสริฐผล นายเทศมนตรีเทศบาลตำบลชนแดนนายวีรวัฒน์ รุจิกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดงขุยนางอุไรลักษณ์ รุ่งโรจน์อุดมผล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าข้าม นายก อ.บ.ต นายกเทศมนตรี และ ผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้าน นายศุภกฤต ตั้งเมองทอง สจ.อำเภอชนแดน เขต 2และ นายสุวรรณ์ ฟักผล ผอ.โรงเรียนเสรีศึกษา ครูนักเรียน,นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเสรีศึกษา ผอ.โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ครูนักเรียน

ทั้งนี้ อำเภอชนแดนร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่10 เนื่องในโอกาสพระราพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ขบวน เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ฯ นำโดยนายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ออกจากหน้าหอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัยไปตามถนนเพชรเจริญ ถึงสี่แยกยาสูบแล้วไปตามเส้นทางที่กำหนดไปยัง อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ (เส้นทางหลวง หมายเลข ๒๓, ๑๓๓) เพื่อมอบให้ นายอำเภอชนแดนที่หน้าพิธีหน้าองค์หลวงพ่อทบองค์ใหญ่ จากนั้น ขบวน เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ไปตามเส้นทางที่กำหนด จากอำเภอชนแดน ไปยัง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร (เส้นทางหลวง หมายเลข๒๑,๑๑๓) เพื่อส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ให้จังหวัดพิจิตร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร


***/อุดมศักดิ์ เหล็กคำ/กัญชิศา สุขเผือก/ภาพ/ข่าว/ภูมิภาค/