ข่าวประชาสัมพันธ์แถลงข่าว

พิษณุโลก – จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน เพื่อประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนโครงการฟันเทียมพระราชทาน งานเยาวชนสืบสานงานศิลป์ถิ่นสองแคว งานมหกรรมแก้หนี้ งานพุทธศรัทธาบูชาพระพุทธชินราช วิถีถิ่นวิถีไทย ชูผลิตภัณฑ์กล้วยบ่มไวน์ และ Solar Cell For Life

พิษณุโลก – จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน เพื่อประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนโครงการฟันเทียมพระราชทาน งานเยาวชนสืบสานงานศิลป์ถิ่นสองแคว งานมหกรรมแก้หนี้ งานพุทธศรัทธาบูชาพระพุทธชินราช วิถีถิ่นวิถีไทย ชูผลิตภัณฑ์กล้วยบ่มไวน์ และ Solar Cell For Life
วันนี้ (17 มิถุนายน 2567) เวลา 10.00 น. ที่ ห้องวังพิกุล โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์พิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางพิศมัย เลิศอิทธิบาท ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก เปิดงานแถลงข่าวสื่อมวลชน ประจำเดือนมิถุนายน 2567 โดยมี หน่วยงานที่ร่วมแถลงข่าว พร้อมสื่อมวลชนทุกแขนง เข้าร่วมรับฟังแถลงข่าว มีประเด็น ดังนี้
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ผศ.ดร.ทพ.พรพจน์ เจียงกองโค และ อ.ดร.ทพ.ยศณรงค์ ศิริเมธาวงศ์ ได้นำเสนอ โครงการฟันเทียมพระราชทาน ซึ่งปัจจุบัน หน่วยใส่ฟันเทียมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับการพัฒนาเพื่อให้ทำฟันเทียมเสร็จภายในครั้งเดียว (1 visit) เท่านั้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยที่อยู่พื้นที่ห่างไกล ผู้สนใจเข้ารับบริการสามารถติดต่อได้ที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดย นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า วันที่ 28-30 มิถุนายน 2567 อบจ.เตรียมจัดโครงการ “เยาวชนสืบสานงานศิลป์ถิ่นสองแคว” ณ พระราชวังจันทน์ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน


สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก โดย นายนิรัต นิรัติศัยโสภิญ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนผู้เป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ร่วมงาน “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม จังหวัดพิษณุโลก” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) งานนี้จัดขึ้น เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกให้พ้นจากปัญหาหนี้สินครัวเรือน โดยมีสถาบันการเงินหน่วยงานเข้าร่วมไกล่เกลี่ยหนี้สิน

สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก โดย นายสุรศักดิ์ ผิวพรรณ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ประชาสัมพันธ์การเตรียมจัดงานพุทธศรัทธาบูชาพระพุทธชินราช ในวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2567 และงาน “วิถีถิ่น วิถีไทย 16-20 สิงหาคม 2567”
บริษัท CP Land จำกัด (มหาชน) โดย นายภัครพล สุระศันสนีย์ ผู้แทนบริษัท CP Land เปิดเผยว่า ได้จัดทำกิจกรรม CSR โครงการ Solar Cell For Life ปีที่ 2 ณ ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง โดยกำหนดติดตั้งเสาโซลาเซลล์ จำนวน 100 ต้น ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน และทำการเปิดโครงการ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ซึ่งประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 1,110 ราย 350 ครัวเรือน เพื่อเพิ่มแสงสว่างด้วยโคมโซลาร์เซลล์ ทำให้เกิดความปลอดภัยต่อชีิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวที่สำคัญ รวมทั้งสร้างงานสร้างรายได้สู่ชาวพิษณุโลก

ปิดท้ายด้วย นายมนัส เสียงก้อง เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ได้ประชาสัมพันธ์และนำเสนอ ผลิตภัณฑ์กล้วยบ่มไวน์ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านบึงเวียน หมู่ที่ 7 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งนำบูธมาจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอีกด้วย
ปรีชานุตจรัสรายงานข่าวพิษณุโลก