ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

นักเรียนสนใจ เข้าเยี่ยมชม เรือพระราชพิธี เกือบ 400 คน

ตามที่คณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี กองทัพเรือ เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา ประชาชน เข้าเยี่ยมชมเรือพระราชพิธี โดยขอเชิญเข้าชมเรือพระราชพิธี ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี กรมศิลปากร (เรือพระที่นั่ง 4 ลำ และเรือรูปสัตว์ 4 ลำ) และการฝึกฝีพาย ณ บ่อเรือแผนกเรือราชพิธี กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ ซึ่งอยู่ใกล้กันนั้น


ในวันนี้ 17 มิย.67 มีนักเรียน จากโรงเรียนสตรีวัดระฆัง จำนวน 80 คน โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม จำนวน 200 คน โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร จำนวน 100 คน เข้าเยี่ยมชมเรือพระราชพิธีและการฝึกฝีพาย
ทั้งนี้ นักเรียนให้ความสนใจและบันทึกภาพเป็นที่ระลึกกันอย่างครึกครื้น

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี จ.ชลบุรี 090-9535645
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงาน ศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334