ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

SVL Group จับมือวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จัดโครงการ “เช็ค เบรค -ไฟ รู้ก่อนปลอดภัยกว่า”

SVL Group จับมือวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จัดโครงการ “เช็ค เบรค -ไฟ รู้ก่อนปลอดภัยกว่า”
สำหรับรถจักรยานยนต์ นำร่อง 3 ชุมชน ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน

นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “เช็ค เบรค -ไฟ รู้ก่อนปลอดภัยกว่า” โดยมีผู้บริหารเอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) นายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด และในฐานะประธานชมรมผู้ประกอบการขนส่งบางสะพาน นำทีมพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมส่งมอบชุดอุปกรณ์อะไหล่ สำหรับซ่อมเบรค -ไฟ ให้กับชุมชน ด้วยความร่วมมือจากคณะอาจารย์ และนักศึกษา ชั้น ปวช. ปี 2-3 สาขาวิชาช่างยนต์ จากวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ทีมอาสาออกหน่วยให้บริการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ เช็ค เบรค -ไฟ และบริการเปลี่ยนอะไหล่ให้ชุมชนฟรี พร้อมได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้นำ และคณะกรรมการชุมชน มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ กว่า 80 คน พิธีเปิดและกิจกรรมจัดขึ้น ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 8 บ้านล่าง ต.แม่ราพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ มีผู้สนใจนำรถมาเข้าร่วมรับบริการกว่า 40 คัน

นายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด และในฐานะประธานชมรมผู้ประกอบการขนส่งบางสะพานกล่าวว่า “ด้วยนโยบายความปลอดภัยในองค์กร ขยายผลสู่ชุมชน สังคม โครงการ “เช็ค เบรค – ไฟ รู้ก่อนปลอดภัยกว่า” จึงเป็นอีกกิจกรรมขยายผลจาก Project หลัก “รู้ก่อน ปลอดภัยกว่า” ที่เปิดตัวไปเมื่อต้นปี ร่วมรณรงค์ให้ความรู้กับเยาวชนและชุมชนบางสะพาน เกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติ ข้อควรระวัง ในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับรถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ ภายใต้แนวทางการทำงาน คือ “ขนส่งปลอดภัย ใส่ใจชุมชน” ของบริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด ธุรกิจขนส่งทางบก

โครงการเช็ค เบรค – ไฟฯ จัดขึ้นด้วยความห่วงใยชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักย้ำเรื่องความปลอดภัย ที่เริ่มต้นจากตัวบุคคล และความพร้อมในเครื่องยนต์ การตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ในเบื้องต้น เช่น เช็ค เบรค – ไฟ เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรละเลย ถ้ารู้ก่อนก็จะมีความปลอดภัยกว่า นำไปสู่ความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งคณะทำงานได้กำหนดเป้าหมายออกหน่วยบริการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ให้กับชุมชน 3 พื้นที่ คือ ต.แม่รำพึง ต.ชัยเกษม และ ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน

กลุ่มธุรกิจเอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) พร้อมชมรมผู้ประกอบการขนส่งบางสะพาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ..ทั้ง 2 โครงการฯ ที่พวกเราตั้งใจจัดขึ้น จะเกิดผลดี เกิดความตระหนักรู้ในการขับขี่ปลอดภัย เพิ่มความคุ้มกันทางถนน รวมถึงสร้างความปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรม ให้กับชุมชน ลูกหลาน ของพวกเรา เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่หลายฝ่าย ต้องร่วมมือกันดูแล เฝ้าระวังและส่งเสริมความปลอดภัยต่างๆ รอบด้าน รณรงค์ต่อไป

พิสิษฐ์รื่นเกษมข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทร 064-364-1644