ข่าวพาดหัวจิตอาสาพระสงฆ์พุทธศาสนา

พิษณุโลก – การท่องเที่ยวน้อมกราบมนัสการ พระเทพรัตนมุนี เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ( วัดใหญ่) ร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์

พิษณุโลก – การท่องเที่ยวน้อมกราบมนัสการ พระเทพรัตนมุนี เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ( วัดใหญ่) ร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ นำอาหาร เครื่องดื่มมาสนับสนุนผู้ที่เข้ามาทำ เช่น สามเณร หน่วยงานภาค รัฐบาล ภาครัฐวิสาหกิจ( การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก) ทหาร ตำรวจ เพราะว่ามีหลวงพ่อพระพุทธชินราชที่ประชาชา บุคคล นักท่องเที่ยว ทั่วประเทศ เป็นแหล่งท่องเที่ยว สถานท่องเที่ยวเชิงศรัทธา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี อาคารร้านขายของที่ระลึก ของฝาก อาหาร ของนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ และต่างประเทศ

น้อมกราบท่านพระเทพรัตนมุนี เจ้าอาวาสวัดใหญ่ ในฐานะ โยมพี เป็นคนหนึ่งทึ่เป็น ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และ
เป็นบอร์ดสภาอุตสาหกรรมท่องเทึ่ยวแห่งประเทศไทย ขอช่วยเหลือในฐานะจิตอาสา จิตสาธารณะ ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก