การศึกษาข้าราชการไทย

กปภ.สาขาพัทยา สร้างเครือข่ายเยาวชน “ฮีโร่น้อย…อาสาพิทักษ์น้ำ”

กปภ.สาขาพัทยา สร้างเครือข่ายเยาวชน “ฮีโร่น้อย…อาสาพิทักษ์น้ำ”
กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดโครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน สร้างเครือข่ายเยาวชน “ฮีโร่น้อย…อาสาพิทักษ์น้ำ”
18 มิ.ย.67 ณ โรงเรียนบ้านนาวัง ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการจัดโครงการ “อาสาประปาเพื่อปวงชน” โดยมีนางนิภาวรรณ ศิริบูรณ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวัง เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี คณะครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 , 5 และ 6 ร่วมโครงการฯ จำนวน 115 คน


นายปฐพงศ์ รุ่งเรือง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา กล่าวว่า การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ให้บริการสาธารณูปโภค ขั้นพื้นฐานด้านน้ำประปา แก่ประชาชน ในพื้นที่ 74 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ) มุ่งเน้นการพัฒนาระบบประปาและขยายเขตบริการ เพื่อให้ประชาชนได้อุปโภคบริโภคน้ำที่สะอาด มีคุณภาพตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน
จึงได้กำหนดให้จัดโครงการ “อาสาประปาเพื่อปวงชน” เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำและช่วยดูแลรักษาพัฒนาแหล่งน้ำ ให้มีคุณภาพ สามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำ ร่วมสอดส่องดูแล และตรวจสอบท่อประปาแตก-รั่ว ในเบื้องต้นได้ โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) จัดกิจกรรมอบรมและให้ความรู้แก่เยาวชน เพื่อสร้างเครือข่าย “ฮีโรน้อย…อาสาพิทักษ์น้ำ” ผ่านฐานกิจกรรมฐานต่าง ๆ พร้อมทั้งเข้าตรวจสอบระบบประปา ให้แก่โรงเรียน เพื่อสุขอนามัยที่ดีของเยาวชน อีกด้วย

 

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี จ.ชลบุรี 090-9535645
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงาน ศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334