ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล ร.พ.อาภากรฯ ผ่านการตรวจประเมิน รอขึ้นทะเบียน เป็นหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับสูง จาก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล ร.พ.อาภากรฯ ผ่านการตรวจประเมิน รอขึ้นทะเบียน เป็นหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับสูง จาก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
วันที่ 17 มิ.ย.67 ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล รพ.อาภากรฯ นำโดย น.อ. ณัฐศักดิ์ วรเจริญศรี หัวหน้ากองปฏิบัติการศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ และบุคลากรของศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล


รับการตรวจประเมิน เพื่อขึ้นทะเบียน เป็นหน่วย ปฏิบัติการแพทย์ระดับสูง รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. (SAR-02) ตามมาตรฐาน ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีคณะผู้ตรวจประเมินจาก สสจ. ชลบุรี ประกอบด้วย
1. นพ. คุณากร วงศ์ทิมารัตน์ 2.นพ.ชญานนท์ วงศ์ลือ 3. พ.จ.อ. นุกูล จงฟุ้งกลาง 4. คุณภราดร ศรีปะโค
ซึ่งมีรายละเอียดในการตรวจสอบ เกี่ยวกับการกำหนดการตรวจสอบลักษณะและลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติการแพทย์ ระดับสูง ตรวจประเมินลักษณะและลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติการแพทย์ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับสูง ตามหัวข้อดังนี้
1. ลักษณะของหน่วยปฏิบัติการ ประกอยด้วย
1.1 ผู้บริหารหน่วย
1.2 ผู้ปฏิบัติการ
2. เอกสารเกี่ยวกับพาหนะทางบกฯ
3. เอกสารเกี่ยวกับระบบสื่อสาร
4. เอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติการแพทย์
ในเบื้องต้น ผลการตรวจประเมิน ผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับสูง รออนุมัติ การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับสูง จาก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

#I will do my best
#กรมแพทย์ทหารเรือ
#ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ#
#Fit For The Future

 

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี จ.ชลบุรี 090-9535645
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงาน ศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334