ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

พิษณุโลก – ผู้ประกอบการ OTOP กว่า 50 กลุ่ม จาก 5 จังหวัด ร่วมโครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และส่งเสริมการตลาดเชิงรุก

พิษณุโลก ผู้ประกอบการ OTOP กว่า 50 กลุ่ม จาก 5 จังหวัด ร่วมโครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และส่งเสริมการตลาดเชิงรุก กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การแข่งขันตลาดสากล ณ จังหวัดพิษณุโลก


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ณ ห้องวังพิกุล โรงแรม ดิ อิมพิเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และส่งเสริมการตลาดเชิงรุก กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์สู่การแข่งขันตลาดสากล เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนา และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ สู่การแข่งขันตลาดสากล เป็นกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ก่อนการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ดำเนินการโดยบริษัท เอ็ดโค่ อีเว้น แมเน็จเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยดำเนินการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ ที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มและสอดคล้องความต้องการของตลาดสากล ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP โดยคณะผู้เชี่ยวชาญ


โดยมีผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 50 กลุ่มๆ ละ 1 คน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 55 คน จากจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ และจะมีการจัดกิจกรรมที่ 3 มหกรรม ช้อป ชิม ชม ของดี ผลิตภัณฑ์เด่น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ระหว่างวันที่ 4 – 8 กันยายน 2567 ณ ศูนย์การค้า เจ เจ มอลล์ กรุงเทพมหานคร ต่อไป
จังหวัดพิษณุโลก
OTOP พิษณุโลก การตลาดเชิงรุก กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1
แข่งขันตลาดสากล


ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก