ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทเปิดโครงการการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วรชล ฟักขาว ภาพ/ข่าว จ.ชัยนาท
วันนี้ 20 มิถุนายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อ.เมือง จ.ชัยนาท นายวิทยา ชพานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ให้การต้อนรับ
นางพัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ในสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข และศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชัยนาทได้มอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท พิจารณาดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างจังหวัด และภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ให้บรรลุผลสำเร็จเป็นรูปธรรม


ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ได้จัดทำโครงการ การขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 โดยร่วมกับร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการในการทำงานร่วมกันในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในวันนี้ได้กำหนดจัดกิจกรรม จำนวน 2 กิจกรรมประกอบด้วย การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ของหน่วยงานภาคีเครือข่าย จำนวน 10 หน่วยงาน การประชุมเสวนาหน่วยงานภาคีเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
นอกจากนี้ ยังได้มีการมอบป้ายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า ให้กับ โรงเรียนในพื้นที่ จังหวัดชัยนาท จำนวน 13 โรงเรียน อีกด้วย