ข่าวพาดหัวประชุม

ตาก – เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครแม่สอด ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ที่ห้องประชุมโกเมน (ชั้น 3) สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ประกอบด้วยอำเภอแม่สอด , เทศบาลนครแม่สอด , แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) , หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 , ทางหลวงชนบทตาก (แม่สอด) , โครงการชลประทานตาก , ผู้แทนจากโรงเรียนราษฎร์วิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครแม่สอด ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายนฤพล ภูฆัง ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้ร่วมกันวางแผนแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครแม่สอด จำนวน 5 จุด ดังนี้ 1.ถนนสายเอเชีย บริเวณสามแยกหน้าสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด 2.ถนนสายแม่สอด – แม่ตาวกลาง 3.ถนนศรีพานิช แม่สอด – ค้างภิบาล บริเวณหน้าโรงเรียนราษฏร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 4.ชุมชนวัดหลวง บริเวณหมู่บ้านถุงทอง และ 5.คลองแม่สอด บริเวณหลังร้านย่างเนย

ทางด้าน ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวว่า เทศบาลนครแม่สอด ได้ร่วมประชุมหาแนวทางป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาล สืบเนื่องจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีฝนตกลงมาในพื้นที่อำเภอแม่สอดอย่างหนัก สามารถวัดปริมาณน้ำฝนได้ถึง 128 มิลลิเมตรต่อวัน ทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลายจุด ชึ่งสาเหตุน้ำท่วมอาจจะมีสิ่งกีดขวางทางน้ำ ทำให้ท่อระบายน้ำบางจุดอุดตัน เนื่องจากชาวบ้านบางคนถมที่ทำให้น้ำไม่สามารถระบายได้อย่างรวดเร็ว และจะเร่งดำเนินการเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและมิให้มีผลกระทบต่อประชาชนต่อไป

เกษมสันต์ ไชยเดช ข่าวภูมิภาค / ตาก