ข้าราชการไทยข่าวประชาสัมพันธ์

อ่างทอง – ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ

อ่างทอง – ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ
วันที่ 21 มิ.ย. 67 ที่บริเวณห้องประชุมสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง พลเอก เดชนิธิศ เหลืองงามขำ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วย คุณอานุสรา โรจนประดิษฐ นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ ได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนเครือข่ายทหารผ่านศึกในจังหวัดอ่างทอง ซึ่งในวันนี้มีบรรดาทหารผ่านศึกที่ปลดประจำการแล้วกว่า 100 นายเดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
สำหรับการลงพื้นที่ จ.อ่างทอง ของพลเอก เดชนิธิศ เหลืองงามขำ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในครั้งนี้ก็เพื่อพบปะพูดคุยและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ได้สร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะความเป็นอยู่และสวัสดิการของเหล่านักรบทหารผ่านศึก ให้แก่เครือข่ายทหารผ่านศึกในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ให้เข้าใจโดยองค์การทหารผ่านศึกพร้อมแก้ไขปัญหาในเรื่องสวัสดิการต่างๆ ที่เครือข่ายทหารผ่านศึกควรที่จะได้รับตามที่หลายฝ่ายนำเสนอมา


ทั้งนี้ สำหรับพื้นที่ จังหวัดอ่างทองได้รับการดูแลจากสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 2,841 นาย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และข้าราชการบำนาญ พลเอก เดชนิธิศ เหลืองงามขำ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้ทำการมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้แทนเครือข่ายทหารผ่านศึก จำนวน 10 นาย และนอกจากนี้ คณะนอกจากจะได้พบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึกอย่างใกล้ชิดแล้วยังได้รับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง ความเดือดร้อน และความต้องการที่จะให้องค์การฯ ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวต่อไป
กนกศักดิ์ / อ่างทอง