ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเศรษฐกิจ

สงขลา – มหกรรมวงแหวนพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ งานแสดงสินค้า ศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2567

มหกรรมวงแหวนพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ งานแสดงสินค้า ศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2567
วันนี้ (20 มิ.ย.67) เวลา 18.00 น. ที่ บริเวณสวนจ้าวทะเล ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวงแหวนพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ และงานแสดงสินค้า ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2567 โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ร่วมให้การต้อนรับ มี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการและสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม

นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า จังหวัดปัตตานี ร่วมกับเหล่ากาชาด ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชน ได้พร้อมใจกันจัดงานดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณสวนจ้าวทะเล ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว จัดหารายได้สำหรับใช้ในกิจกรรสาธารณประโยชน์ ในการช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนสำหรับรูปแบบการจัดงานเน้นพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมาจัดแสดง โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานีให้มีความชัดเจน เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว มุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนองค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน รวมทั้งหารายได้สำหรับใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ในการ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และ ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

โดยกิจกรรมภายในงาน จะมีการจัดนิทรรศการ “วงแหวนพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้” ,นิทรรศการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก 3 จังหวัดชายแดนใต้” , การแข่งขันออกแบบตัดเย็บผ้าไทย/ผ้าถิ่น ให้นำสมัย มีสไตล์ , การเดินแบบการกุศล “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” , การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและการประกวดบาสโลบ , การประกวดริ้วขบวนแห่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมระดับอำเภอ และการออกร้านนาวากาชาดอีกด้วย

พี่เสือ นักข่าว สงขลา