ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเศรษฐกิจ

โครงการส่งเสริมการผลิต จัดโดย สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดสมุทรปราการและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานประจำปี พ.ศ. 2567 ภายใต้ชื่องาน “ปลาสลิดบางบ่อ ออนไลน์ทั่วโลก”

โครงการส่งเสริมการผลิต จัดโดย สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดสมุทรปราการและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานประจำปี พ.ศ. 2567 ภายใต้ชื่องาน “ปลาสลิดบางบ่อ ออนไลน์ทั่วโลก”
ณ บริเวณ Grand Hall ชั้น 1 ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดย นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานงาน”ปลาสลิดบางบ่อ ออนไลน์ทั่วโลก” ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยได้ มาตรฐาน ประจำปี พ.ศ. 2567 พร้อมด้วย นายสาธิต กล่อมสวัสดิ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ณ เวทีกิจกรรม บริเวณ Grand Hall ชั้น 1 ศูนย์การค้า อิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ งาน”ปลาสลิดบางบ่อ ออนไลน์ทั่วโลก” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2567


ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในภาพรวมของ โครงการฯ เพื่อขยายช่องทางการตลาด และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ปลาสลิดบางบ่อ ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ หรือกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างรายได้ให้กับ ระบบเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy)โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการจัดสรร สนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ ภายในงานมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการเข้าร่วม แสดงและจำหน่ายสินค้า จำนวนกว่า 40 ราย ซึ่งประกอบไปด้วยสินค้า เช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาสลิด สินค้ากลุ่ม OTOP/SMEs กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สินค้าเครือข่าย MOC Biz Club เป็นต้น นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมเจรจาธุรกิจเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้เพิ่มมากขึ้น กิจกรรมพิเศษอื่นๆ เช่น กิจกรรมนาทีทองที่ทุกท่านจะสามารถซื้อสินค้าภายในงานได้ในราคาถูก, กิจกรรมจับสลากลุ้นรางวัลทุกวัน มูลค่ารวม กว่า 100,000 บาท ตลอดการจัดงาน และในทุกวันยังมีกิจกรรมสาธิตเมนูจากสินค้า G จ.สมุทรปราการ จากเชฟชื่อดัง ทุกวัน


วันที่ 22 มิ.ย. 67 พบกับ เชฟพลอย Top Chef Thailand ss4
วันที่ 23 มิ.ย. 67 พบกับ เชฟเบลล์ท Top Chef Thailand ss3
วันที่ 24 มิ.ย. 67 พบกับ เชฟจิม ครัวพิศพิไล
วันที่ 25 มิ.ย. 67 พบกับ เชฟบูม The Next lron Chef ss2
วันที่ 26 มิ.ย. 67 พบกับ เตยพลอย MasterChef Thailand ss3
และในทุกวันยังมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ประกอบด้วย
วันที่ 22 มิ.ย. 67 พบกับ เตวิชญ์ ชัยธัช
วันที่ 23 มิ.ย. 67 พบกับ เจน ซุปเปอร์วาเลนไทน์
วันที่ 24 มิ.ย. 67 พบกับ Parkmalody
วันที่ 25 มิ.ย. 67 พบกับ ลำยอง หนองหินห่าว
วันที่ 26 มิ.ย. 67 พบกับ ดอกแค ท็อปไลน์ มาให้ความบันเทิงกันทุกวันตามวันเวลาดังกล่าว