ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

นายกเทศบาลกรุงเก่า จับมือวังช้างแลเพนียดอยุธยา นำขบวนช้าง10 เชือก ร่วมกิจกรรม “เดินวิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายกเทศบาลกรุงเก่า จับมือวังช้างแลเพนียดอยุธยา นำขบวนช้าง10 เชือก ร่วมกิจกรรม “เดินวิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 22 มิถุนายน เวลา 16.00 น.ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางรุ่งรัศมี สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา คณะสมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ พร้อม นายลายทองเหรียญ มีพันธ์ เจ้าของวังช้างอยุธยา ประธานชมรมพระคชบาล นายเรียงทองบาท มีพันธ์ รองผู้อำนวยการวังช้างแลเพนียด นำช้าง 10 เชือก เข้าร่วมกิจกรรม “เดินวิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ โดยโครงการดังกล่าวมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำหัวหน้าส่วนราชการประชาชน 1,072 คน ร่วมกิจกรรม โดยทำการปล่อยขบวน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังเก่า


โดยกระทรวงมหาดไทยจัดโครงการ “เดินวิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ซึ่งจะมีการเดินวิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ จากจังหวัดต่าง ๆ มายังกระทรวงมหาดไทย การจัดกิจกรรมเดินวิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมครั้งสำคัญที่ประชาชนจะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกันเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง อีกทั้งส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนหันมาดูแลสุขภาพเพื่อทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย