ข่าวพาดหัว

กลุ่มสื่อมวลชน จ.ประจวบฯ ร่วมจัดตั้งชมรมขานรับการทำงานในหน้าที่ และดูแลสื่อ

เวลา 10.30 น.วันที่ 22 มิถุนายน 67 ที่ร้านอาหารฟองเบียร์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายวันชัย เทียนสมบูรณ์ ผู้สื่อข่าวอาวุโส( TV.3) และกลุ่มผู้สื่อข่าว ประชุมร่วมเพื่อจัดตั้งกลุ่มชมรม ขึ้นมาขานรับกับการทำหน้าที่”สื่อมวลชน” ให้สังคม ประชาชน และ ส่วนราชการ ให้เป็นไปตามรูปแบบในทิศทางที่ดี
พร้อมกันนี้กลุ่มชมรมก็จะดูแล”ผู้สื่อข่าว” ในการปฎิบัติหน้า ประสพเหตุภัยต่างๆ


การประชุมสรุปใช้ชื่อกลุ่มชมรมว่า”ชมรมสื่อมวลชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” มีนายพิสิทฐ์ รื่นเกษม ผู้สื่อข่าวสยามรัฐ-ข่าวออนไลน์ ดาวใต้นิวส์ออนไลน์ คมชัดออนไลน์ ทั่วไทยนิวออนไลน์ เป็นประธานชมรม นายเจริญ อาจประดิษฐ์ ผู้สื่อข่าว นสพ. TV.9 เป็นเลขาชมรมฯ นส.กมลวรรณ ธนรัชต์ วิทยุFm.ค่ายธนะรัชต์ เป็นเหรัญญิก และคณะกรรมการในแต่ละอำเภอ ของ จ.ประจวบฯ 20 ท่านเป็นกรรมการ กำหนดการประชุมพบปะ 2 เดือนต่อ 1 ครั้งเพื่อรับฟังปัญหาในการทำงานของผู้สื่อข่าวแต่ละสังกัด กำหนดการเป็นสมาชิกท่านละ 100 บาทต่อเดือนเข้าชมรมฯ ตรารูปแบบสัญลักษณ์ของชมรมเป็น”รูปนกพิราบ+กล้องถ่ายรูป+โทรศัพพ์มือถือ”
และนอกจากนี้แล้ว ผู้สื่อข่าวทีมีอยู่ในขณะนี้ 20 คนเศษ สามารถกู้เงินฉุกเฉินจากทางชมรมฯ ได้ไม่เกิน 5,000 บาท
นายพิสิษฐ์ฯ ประธานชมรมฯ กล่าวว่า การจัดตั้งกลุ่มชมรมฯ นี้เพื่อความเป็นเอกภาพ สามัคคี ของหมู่คณะที่มีอยู่ในการทำงานให้กับสังคม ประชาชน และส่วนราชการ ส่วนถ้าตรวจพบ”สื่อ”ท่านใดทำหน้าที่ไม่ตรงมีนัยยะซ่อนเล้นเรียกร้องเอาผลประโยชน์ จากงาน”ข่าว” ทางชมรมฯ จะเรียกประชุมด่วนฉุกเฉิน เพื่อลงมติขับออกเพื่อความโปร่งใส


สำหรับตนเองเมื่อรับหน้าที่ประธานชมรมฯ ก็จะประสานกับทางราชการ พร้อมทำหน้าที่”สื่อมวลชน” ขานรับกับการตั้งชมรมนี้ขึ้นมาอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ จ.ประจวบฯ และในวันนี้ทางคณะชมรมฯ ก็ต้องขอขอบคุณ นายอาชวันก์ กงกะนันทน์ ผอ.ททท.ประจวบฯ(หัวหิน) และคณะฯ ที่ได้มาแสดงความยินดี.


พิสิษฐ์รื่นเกษมข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทร 064-364-1644