ข่าวทั่วไป

โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี เปิดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชกา Special Medical Clinic : SMC ลดความแออัด และระยะเวลารอคอยของผู้รับบริการ เป็นทางเลือกสำหรับประชาชน บริหารทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ

โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี เปิดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชกา Special Medical Clinic : SMC ลดความแออัด และระยะเวลารอคอยของผู้รับบริการ เป็นทางเลือกสำหรับประชาชน บริหารทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ
วันนี้ (18 ธ.ค.63 ) ที่ห้องประชุมชั้น 10 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า ได้จัดให้มีพิธีเปิดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (Special Medical Clinic : SMC) โดยมี นายแพทย์ธีรพงศ์ ตุนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธาน ทั้งนี้ โรงพยาบาลพระปกเกล้า มิติใหม่ของการบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการเพื่อลดความแออัด และระยะเวลารอคอยของผู้รับบริการ เป็นทางเลือกสำหรับประชาชน บริหารทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ธำรงบุคลากรให้คงอยู่ สร้างความมั่นคงทางด้านการเงินการคลัง ให้บริการ โดยแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา ได้แก่ทันตกรรม การผ่าตัด ผู้ป่วยนอก การตรวจสวนหัวใจ

* การตรวจสวนหัวใจ เปิดบริการวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ อาคารอายุรศาสตร์ ชั้น 6 ให้บริการวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
* การผ่าตัด เปิดบริการวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ อาคารผ่าตัดประชาธิปก ให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.00 – 22.00 น.ให้บริการ ศัลยกรรม- ส่องกล้องผ่าตัดถุงน้ำดี – ส่องกล้องไส้เลื่อน – ส่องกล้องลำไส้ใหญ่ – ผ่าตัดมะเร็งเต้านม
ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ – ซ่อมเอ็นในข้อเข่า จักษุวิทยา- ผ่าตัดต้อกระจก – ผ่าตัดต้อเนื้อ- ผ่าตัดต้อหิน
* ทันตกรรม เปิดบริการวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารประชาธิปกฯ ชั้น 4 ให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.30 – 20.30 น. และวันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ให้บริการ – ทันตกรรมทั่วไป- ทันตกรรมเฉพาะทาง
* ผู้ป่วยนอก เปิดบริการวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ อาคารมะเร็ง ชั้น 2 ให้บริการวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 12.00 น. ให้บริการ – ตรวจสุขภาพ – โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง – คลินิกระงับปวด (ให้บริการเฉพาะวันเสาร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.) – รังสีวิทยา


* ค่ายา ค่าผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ (LAB) ค่าการตรวจวินิจฉัยทางรังสี (X-ray) เบิกได้ตามสิทธิการรักษา ค่าบริการผู้ป่วยนอก เริ่มต้นที่ 480 บาท ค่าหัตถการ จะเก็บตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 2561 โดยคิดค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง และค่าทันตแพทย์ ไม่เกินอัตราที่กำหนด
สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใช้บริการ สามารถโทรสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ ได้ที่สำนักงานคลินิกพิเศษเฉพาะทานอกเวลาราชการ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง ชั้น 2 โทร 039-319666 ต่อ 8206 – 8207 มือถือ 063-4642725 ในวันและเวลาราชการ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก