การเมือง

บรรยากาศการเลือกตั้ง นายก อบจ.และสมาชิกสภา อบจ.ที่จังหวัดจันทบุรี คึกคัก มีประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างต่อเนื่อง กกต.คาดผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการรู้ได้ประมาณ 3 ทุ่ม

บรรยากาศการเลือกตั้ง นายก อบจ.และสมาชิกสภา อบจ.ที่จังหวัดจันทบุรี คึกคัก มีประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างต่อเนื่อง กกต.คาดผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการรู้ได้ประมาณ 3 ทุ่ม
บรรยากาศการเลือกตั้งที่จังหวัดจันทบุรี คึกคัก ก่อนเปิดหีบให้ลงคะแนน ที่หน่วยเลือกตั้งหน่วยที่ 9 เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองจันทบุรี อาคารหอประชุมโรงเรียนวัดคลองน้ำใส ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง นายฤหัส ไชยศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ดูความพร้อม การรักษาความสงบ เรียบร้อย การรักษาความปลอดภัย และแสดงตัวขอใช้สิทธิเลือกตั้งในลำดับที่ 187 ตามทะเบียนบ้าน พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง และ ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนหลังปิดหีบเลือกตั้ง

ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด -19 เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย แต่ละหน่วยมีการคัดกรองผู้มาใช้สิทธิหากพบผู้ป่วยที่มีอุณหภูมิร่างกายสูง 37.5 องศาเซลเซียส ก็จะแยกให้ไปใช้สิทธิในคูหาที่จัดเตรียมไว้ต่างหาก ส่วนคูหาปกติจะใช้สิทธิได้รอบละ 3 คนมีเจ้าหน้าที่ทหารพรานจากค่ายเทวาพิทักษ์ และ ตำรวจภูธรจันทบุรี รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย ขณะเดียวกันที่หน่วยเลือกตั้งโรงเรียนบ้านแก้ว ต.ท่าช้าง อ.เมือง นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย คณะกรรมการการเลือกตั้งกลาง พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อย ความพร้อมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง


ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรี มีจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งสิ้น 417,398 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 30 เขต จำนวนหน่วยเลือกตั้ง 914 หน่วย แบ่งเป็นเขตเลือกตั้ง อ.เมืองจันทบุรี 213 หน่วย 7 เขตเลือกตั้ง / อ.แหลมสิงห์ 57 หน่วย 2 เขตเลือกตั้ง / อ.ท่าใหม่ 111 หน่วย 4 เขตเลือกตั้ง / อ.นายายอาม 58 หน่วย 2 เขตเลือกตั้ง / อ.แก่งหางแมว 71 หน่วย 2 เขตเลือกตั้ง / อ.เขาคิชฌกูฏ 50 หน่วย 2 เขตเลือกตั้ง / อ.ขลุง 101 หน่วย3 เขตเลือกตั้ง / อ.มะขาม 52 หน่วย 2 เขตเลือกตั้ง / อ.โป่งน้ำร้อน 81 หน่วย 2 เขตเลือกตั้ง / อ.สอยดาว 120 หน่วย 4 เขตเลือกตั้ง ซึ่ง กกต.จังหวัดจันทบุรีตั้งเป้าหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้จะมีผู้มีสิทธิในจังหวัดจันทบุรี ออกมาใช้สิทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และคาดว่าจะรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการประมาณ 21.00 น. กกต.จังหวัดจันทบุรีเน้นย้ำให้ประชาชนทุกคนรู้จักหน้าที่ของตนเองรวมทั้งคนรุ่นใหม่ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนำบัตรประจำตัวประชาชน ( บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้ ) บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของราชการหรือหน่วยงานรัฐที่มีรูปถ่าย มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น และสวมใสหน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัยป้องกันโควิด -19 ใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่ แปดโมงเช้า ถึง ห้าโมงเย็น

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก