ข่าวทั่วไป

สระแก้ว – ทหารหาญปลื้มปิติ” พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญของขวัญปีใหม่ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีนาถเดินทางมามอบให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานในสังกัดชุดควบคุมกรมทหารพราน 12 และ 13 ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาทางด้านจังหวัดสระแก้ว

สระแก้ว- ทหารหาญปลื้มปิติ” พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญของขวัญปีใหม่ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีนาถเดินทางมามอบให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานในสังกัดชุดควบคุมกรมทหารพราน 12 และ 13 ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาทางด้านจังหวัดสระแก้ว

 

 

” ที่กองร้อยทหารพราน 1205 พลเอกไพบูลย์ คุมฉายา องคมนตรี และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานซึ่งเป็นของขวัญปีใหม่มามอบให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานในสังกัดชุดควบคุมกรมทหารพราน 12 และเจ้าหน้าที่ทหารในสังกัดหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ โดยมีพลโทเจริญชัย หินเธาร์ แม่ทัพภาคที่ 1,พลตรี อมฤต บุญสุยา ผู้บัญชาการกองกับบูรพา พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และเจ้าหน้าที่ทหารพราน และเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ จำนวน 250 นายเข้ารับสิ่งของพระราชทาน ดังกล่าว หลังจากนั้นคณะของ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีได้เดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทานดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ทหารพรานในสังกัดชุดควบคุมกรมทหารพราน 13 และเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจ อ.คลองหาด จำนวน 250 นาย

ทั้งนี้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาให้ผมและคณะพระราชวังและองคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมามอบให้ กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนเป็นประจำทุกๆปีเสมอมาในโอกาสใกล้ ปีใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีนาถ มีความห่วงใยและชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดน ที่เสียสละตั้งใจปฏิบัติหน้าหน้าที่ ด้วยความเข้มแข็งตลอดมา พระองค์ทรงพระราชทานกำลังใจมาให้เจ้าหน้าที่ทุกๆคน สิ่งของพระราชทานนั้นเป็นสิ่งของที่แสดงถึงความแมตตา พระมหากรุณาธิคุณ ต่อทุกๆคน อาจจะไม่ทั่วถึง พระเจ้าอยู่หัวทรงมีกระแสรับสั่งถึงทุกๆ กองกำลังเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมีสติ รักษาชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ไว้คู่กับประเทศไทยตลอดไป

นายยุทธนา พึ่งน้อย / ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว