ข่าวทั่วไป

เริ่มแล้วโต้ลมหนาว /เทศบาลตำบลคลองใหญ่จัดสองโครงการ ถนนคนเดิน กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ปีงบประมาณ 2564 อย่างคึกคัก

เริ่มแล้วโต้ลมหนาว /เทศบาลตำบลคลองใหญ่จัดสองโครงการ ถนนคนเดิน กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ปีงบประมาณ 2564 อย่างคึกคัก เมื่อเวลา18.30 นาฬิกา วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถนนคนเดิน และโครงการกล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออก โดยมีนายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล เป็นผู้กล่าว รายงานถึงวัตถุประสงค์และความเป็นมาของโครงการฯพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดอำเภอ และประชาชนเข้าร่วมพิธีซึ่งโครงการ รวมพลัง กล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออก และโครงการถนนคนเดินเป็นปีที่ 18 แล้วโครงการนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค.2563 จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2564 และโครงการนี้ที่ช่วยให้เด็ก และเยาวชนได้กล้าแสดงออก ใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้งเป็นการกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์โควิค-19 ที่กําลังกระจายไปเกือบทุกพื้นที่อยู่ในคณะนี้และกระจายรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่และส่งเสริมการท่องเที่ยว ของอําเภอคลองใหญ่ รวมทั้งเป็นการปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยดําเนินกิจกรรมในวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย โดยจะมีการแสดงของนักเรียนแต่ละโรงเรียนในทุกๆพื้นที่ของโรงเรียนเข้าร่วมแสดงนายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคลองใหญ่ บอกว่าจะต้องรอดูสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิค-19 อีกครั้งว่าหลังปีใหม่แล้วจะจัดได้มั๊ย นายกเทศบาลตําบลคลองใหญ่ได้กล่าวว่า

โครงการนี้เป็นเวทีให้เด็กๆ เยาวชนได้แสดงออกทางด้านต่างๆ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้พ่อค้า ประชาชน นำสินค้ามาร่วมจัดแสดงและจำหน่าย เป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชน รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวได้พบกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมาโดยทางเทศบาลตําบลคลองใหญ่ได้จัดปีนี้เป็นปีที่ 18 ปีแล้วต่อไปด้วย

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด