ข่าวทั่วไป

เขื่อนสิริกิติ์ เปิดศูนย์ Back Up ห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระเเสไฟฟ้า กรณีฉุกเฉินเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ของโรค COVID-19

เขื่อนสิริกิติ์ เปิดศูนย์ Back Up ห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระเเสไฟฟ้า กรณีฉุกเฉินเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ของโรค COVID-19

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายชาญณรงค์ จันทมงคล ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ เป็นประธานเปิดศูนย์ Back Up ห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระเเสไฟฟ้า กรณีฉุกเฉินเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ (New Emerging) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19)

กรณีห้องควบคุมหลักเกิดการเเพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงมีแผนสำรองในการใช้อาคาร ผ.502 ห้อง Relay Room เป็นห้องสำรองในการควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าของเขื่อนสิริกิติ์ โดยมีผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมในพิธีเปิด ณ ห้อง Relay Room เขื่อนสิริกิติ์

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน