ข่าวทั่วไป

กาญจนบุรี – นายอำเภอท่าม่วง นำทีมเจ้าหน้าที่ ตรวจโควิด 19 ที่ตลาดนัดเทศบาลหนองตากยา

กาญจนบุรี 26-12-63 นายอำเภอท่าม่วง นำทีมเจ้าหน้าที่ ตรวจโควิด 19 ที่ตลาดนัดเทศบาลหนองตากยา

ที่ตลาดนัดหนองตากยา ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายฑรัท เหลืองสอาด นายอำเภอท่าม่วง ได้สั่งการให้ นายประเสริฐ ทองด้วง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยสมาชิก อส.ร้อย อส.อ.ท่าม่วง ที่ 5 สนธิกำลังร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย กองอำนวยการรักษาความสงบภายในจังหวึดกาญจนบุรีสาธารณสุขอำเภอท่าม่วง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนพกิจโกศล เทศบาลตำบลหนองตากยา สถานีตำรวจภูธรสำรอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน (ชรบ.) และสมาชิก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)เทศบาลตำบลหนองตากยา รวมทั้งสิ้นประมาณ 100 นาย เข้าดำเนินการตรวจสอบคุมเข้มเพื่อการถือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID – 19

ทั้งในส่วนของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่มีอยู่ประมาณ 400 คนเศษ(มีทั้งที่เป็นคนในท้องที่เองอำเภอข้างเคียงในจังหวัดกาญจนบุรี บางส่วนมาจากราชบุรี เพชรบุรี)และประชาชนทั่วไปจากพื้นที่ในละแวกตำบลหนองตากยา ตำบลพังตรุ ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง และอำเภอข้างเคียง เช่น อำเภอท่ามะกา อำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอบ้านโป่ง อำเภอโพธาราม อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รวมทั้งแรงงานต่างด้าวจากสถานประกอบการข้างเคียงที่นิยมมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในทุก ๆ วันเสาร์ ไม่ต่ำกว่าวันละ 1,000 คน ทั้งนี้ พบว่ามีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคดังกล่าวของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เช่น การสวมหน้ากากอนามัยผ้า การตรวจวัดไข้ การใช้เจลแอลกอฮอร์ล้างมือ โดยผู้ประกอบการตลาดได้จัดแบ่งช่องทางเข้า – ออก สำหรับผู้ใช้บริการตลาด รวม 4 ช่องทาง พร้อมมีกำลังเจ้าหน้าที่คอยบริการทุกจุดและมีเจ้าหน้าที่คอยประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผ่านเครื่องขยายเสียงตลอดเวลาจนกว่าจะปิดตลาด อนึ่ง จากการสอบถามผู้ประกอบการเจ้าของตลาดและพนักงานฝ่ายปกครองประจำท้องที่ซึ่งได้รับการชี้แจงยืนยันว่าตลาดแห่งนี้ไม่ยินยอมให้พ่อค้าแม่ค้าที่รับสินค้าจำพวกอาหารทะเลทั้งสดและแห้งจากตลาดมหาชัยและพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ มาวางจำหน่ายโดยเด็ดขาด เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

เกษร เสมจันทร์ / รายงาน
ขอขอบคุณภาพจาก นายอำเภอท่าม่วง