ข่าวทั่วไป

ประจวบฯ สำรวจ รพ.สนามพื้นที่กองบิน 5 เตรียมพร้อมรองรับผู้ติดเชื้อโควิด 19

ประจวบฯ สำรวจ รพ.สนามพื้นที่กองบิน 5 เตรียมพร้อมรองรับผู้ติดเชื้อโควิด 19

วันที่ 30 ธันวาคม นพ.พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมประชุมและลงพื้นที่เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามสำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 หากมีผู้ป่วยจำนวนมาก โดยมี นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นาวาอากาศเอก พลัง วิทยาภรณ์ รองผู้บังคับการกองบิน 5 นาวาอากาศเอก สามารถ ว่องทรงเจริญ เสนาธิการกองบิน 5 ที่ห้องประชุมกองบังคับการกองบิน 5 อ.เมือง

สำหรับโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ อยู่ในพื้นที่ของกองบิน 5 สามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ในอำเภอเมือง กว่า 80 เตียง ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยรายที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย การดำเนินการในโรงพยาบาลสนามเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรค

พิสิษฐ์ รื่นเกษม ข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 099 3396 4 4 4 รายงาน