ข้าราชการไทยข่าวทั่วไปเกษตรผสมผสาน

พะเยา – เกษตรอำเภอแม่ใจ พร้อมเกษตรจังหวัด เยี่ยมเกษตรกรต้นแบบในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

พะเยา – เกษตรอำเภอแม่ใจ พร้อมเกษตรจังหวัด เยี่ยมเกษตรกรต้นแบบในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอแม่ใจ พร้อมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา เยี่ยมเยือนนายทองหล่อ ใจถา เกษตรกรต้นแบบโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งจะสนับสนุนให้เป็นศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ทีมข่าวทั่วไทยนิวส์ จ.พะเยา รายงาน