ข่าวทั่วไป

เกษตรอำเภอแม่ใจ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การติดดอกของลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย

เกษตรอำเภอแม่ใจ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การติดดอกของลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอแม่ใจ พร้อมกับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา และสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การติดดอกของลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยกลุ่มผลิตลิ้นจี่คุณภาพห้วยป่ากล้วย ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา

ซึ่งทางกลุ่มให้ข้อมูลว่าแทงช่อดอกประมาณ 80% ทั้งนี้ทางกลุ่มมีการป้องกันกำจัดศัตรูลิ้นจี่แบบผสมผสาน ลดการใช้สารเคมี