ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวท่องเที่ยว

ตาก-การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก ร่วมกับ สมาคมการค้าธุกิจ ท่องเที่ยวจังหวัดตาก และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก จัดกิจกรรมประชุมและจัดทำคลีนิกเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโครงการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาวะวิกฤติ COVID-19

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก ร่วมกับ สมาคมการค้าธุกิจ ท่องเที่ยวจังหวัดตาก และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก จัดกิจกรรมประชุมและจัดทำคลีนิกเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโครงการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาวะวิกฤติ COVID-19 เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขลักษณะ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ เฮือนคำฟ้า กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

นายจริยาทร สูหู่ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานตาก กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานพันธมิตร จัดทำมาตรฐานเพื่อสร้างความมั่นใจปลอดภัยด้านสุขลักษณะ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กว่า 10 ประเภท ประกอบด้วย ภัตตาคารร้านอาหาร, โรงแรมและที่พักสถานที่จัดการประชุม, นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว, ยานพาหนะ, บริษัทนำเที่ยว, สปา/นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงาม, ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า, กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว, โรงละคร โรงมหรสพการจัดกิจกรรม, ร้านค้าของที่ระลึกและร้านอื่นๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวให้กลับมาท่องเที่ยวหรือใช้บริการเพื่อการพักผ่อนได้อย่างปลอดภัย ลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19

 

นางสาวกีรตา คงเมือง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า สถานประกอบการแต่ละประเภทจะมีการกำหนดมาตรการในการปรับปรุงการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการต่อผู้มาใช้บริการ โดยมาตรการเหล่านี้อยู่ภายใต้การกำกับโดยกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรค COVID-19 หากสถานประกอบการใดมีการปรับปรุงตามมาตรการตามที่โครงการ SHA กำหนด จะได้รับตราสัญลักษณ์ SHA ที่จะเปรียบเสมือนตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการของสถานประกอบการนั้นๆ ที่จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่จะมาใช้บริการในอนาคต
นางฐิติพร กาสมสัน นายกสมาคมการค้าธุกิจ ท่องเที่ยวจังหวัดตาก กล่าวว่า ทางสมาคมเห็นความสำคัญต่อการยกระดับมาตรฐานเพื่อสร้างความมั่นใจปลอดภัยด้านสุขลักษณะ จะเป็นส่วนหนึ่งในการข่วยให้ผู้ประกอบการใส่ใจในคุณภาพการให้บริการมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดตากมีมาตรฐานที่ดีขึ้นด้วย ช่วยสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดตากได้อีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และผู้ให้บริการสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวที่สนใจ หรือต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) สามารถติดตามได้ที่ www.tourismthailand.org/thailandsha โดยจะมีการเปิดรับสมัครสถานประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Line Official : @thailandsha

ภาพข่าว เชอรี่
สมภพ ฝึกฝน รายงาน