ข่าวทั่วไป

เขื่อนสิริกิติ์ ส่งมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 100 ผืน แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

เขื่อนสิริกิติ์ ส่งมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 100 ผืน แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลนางพญา
อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา นายชาญณรงค์ จันทมงคล ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ พร้อมผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ส่งมอบผ้าห่ม จำนวน 100 ผืน ให้กับ อบต.นางพญา

โดยมี นายรุ่ง สีมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา พร้อมผู้นำท้องถิ่น ร่วมกันรับมอบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ต่อไป
#กฟผ.เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน