ข่าวทั่วไป

เกษตรอำเภอแม่ใจ ประชุมกรรมการโครงการแปลงใหญ่ยกระดับด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

เกษตรอำเภอแม่ใจ ประชุมกรรมการโครงการแปลงใหญ่ยกระดับด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอแม่ใจ ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ประชุมกรรมการโครงการแปลงใหญ่ยกระดับด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อดำเนินงานโครงการฯตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ดำเนินการ

โดยให้ทบทวนรายละเอียดการดำเนินการได้ภายใต้วงเงินงบประมาณที่เสนอเดิม(ไม่เกิน 3,000,000 บาท) เพื่อให้คณะกรรมการระดับอำเภอและจังหวัดพิจารณาอนุมัติภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ จ.พะเยา

ทีมตระเวนข่าวทั่วไทยนิวส์ จ.พะเยา รายงาน