ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

นราธิวาส-คัดกรองเข้มก่อนเข้าโรงเรียน เปิดเรียนวันแรก เน้นวัดอุณหภูมินักเรียน ชีวิตวิถีใหม่ สถานศึกษาวางมาตรการคุมเข้ม ป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19

นราธิวาส-คัดกรองเข้มก่อนเข้าโรงเรียน เปิดเรียนวันแรก เน้นวัดอุณหภูมินักเรียน ชีวิตวิถีใหม่ สถานศึกษาวางมาตรการคุมเข้ม ป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19

วันนี้ 1 ก.ค.63 บรรยากาศวันแรกของการเปิดภาคเรียนใหม่วิถี New Normal ที่โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ที่อยู่ 31 ถนน ผดุงอาราม ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าได้มีบรรดาพ่อแม่ ผู้ปกครอง มาส่งบุตรหลาน โดยทางโรงเรียนได้มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเข้มงวด ตั้งแต่ประตูทางเข้าโรงเรียนซึ่งจะมีจุดตรวจคัดกรอง วัดไข้นักเรียน พร้อมตั้งเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างทำความสะอาดมือ ก่อนเข้าไปชั้นเรียนของนักเรียน มีการเว้นระยะห่าง เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาส่งบุตรหลานในโรงเรียน

 


ด้านนางวรินญา บุญสม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนมีการเรียนสลับวันกันในวันคู่วันคี่ เนื่องจากทางโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส อยู่ในห้วงที่ต้องเฝ้าระวังการเกิดโรคโควิดระบาดในระลอกสอง ทำให้ไม่สามารถเรียนรวมได้เหมือนตามปกติ มีการจัดตารางสอนใหม่ ป้องกันโควิด 19 โดย คุณครู อาจารย์ หรือพนักงานที่ต้องเข้าในโรงเรียน มีการดำเนินตามแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการ มีการติดตั้งจุดคัดกรอง และจัดให้ห้องเรียนเปิดหน้าต่างถ่ายเท จัดจุดคัดกรองนักเรียน ให้นักเรียน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา จัดจุดล้างมือ และเจลแอลกอฮอล์ ให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน เว้นระยะห่างทางสังคม 1-2 เมตร จัดห้องเรียนให้ระบายอากาศได้ถ่ายเท ทำความสะอาดเครื่องมือ โต๊ะ เก้าอี้ ทุกพักกลางวันและหลังเลิกเรียน ถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิด เก็บขยะไปทิ้งทุกวัน ลดระยะเวลาทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น สำหรับโรงอาหารทางโรงเรียนก็จะมีฉากกั้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ในส่วนของห้องเรียนเด็กเล็กที่นอนกลางวัน มีการเว้นระยะห่างกัน 1.5 เมตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ในระลอกสอง

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส