ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้าน

อส.อำเภอทับสะแก เปิดปฏิบัติการ QUICK WIN “กองร้อยพอเพียง” ปลูกผักสวนครัว ใส่ “ตู้ปันสุข” ใช้ชุมชน ร่วมฝ่าวิกฤติ โควิด-19

อส.อำเภอทับสะแก เปิดปฏิบัติการ QUICK WIN “กองร้อยพอเพียง” ปลูกผักสวนครัว ใส่ “ตู้ปันสุข” ใช้ชุมชน ร่วมฝ่าวิกฤติ โควิด-19
วันที่ 1 ก.ค. 63 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอทับสะเภที่ 6 อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสุริยา คชเวช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายธรัชต์ จีระตระกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ร่วมเปิดโครงการปฏิบัติการ Quick win 90 วัน ร่วมแรง แบ่งปันปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน ให้รอดพ้นจาก วิกฤติโควิด-19
นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอ ทับสะแก กล่าวว่า โครงการปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน ร่วมแรงแบ่งปันปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน ในอำเภอทับสะแก ให้รอดพ้นจากวิกฤติ โควิด-19 ในวันนี้นั้น ทางอำเภอทับสะแกได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การมาปฏิบัติในระดับครัวเรือน กำหนดเป็นแนวทางการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร” ใส่ตู้ปันสุข ซึ่งเป็นการ ลดรายจ่ายประชาชนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์มหันตภัยไวรัส โควิด-19


โดยการรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัว เน้นการพึ่งตนเองและความสามัคคีของคนในชุมชน เพื่อให้รอดพันวิกฤติครั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน โดยพืชผักสวนครัวที่ปลูกอาทิเช่น เห็ดนางฟ้าภูฐาน แตงกวา ถั่วฝักยาว มะรุม ผักบุ้ง บวบ มะเขือ ลูกตะลิงปลิง มะละกอ ใบมะกรูด หัวข่า ตะไคร้ พริก มะเขือ ฝักแฟง คะน้า มะนาว พริก และผักอีกหลากหลายชนิด สำหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องการพืชผักสวนครัวมารับประทาน สามารถไปหยิบได้ที่ตู้ปันสุข กองร้อย อส.อำเภอทับสะแก โดยหยิบพอประมาน

ข่าว ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์ / 0623644468