ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

สระแก้ว- เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายออกตรวจสอบการจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ก่อนถึงเทศกาลเข้าพรรษา

วันนี้ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวนงเยาว์ ศรีฉันทะมิตร พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว หัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก จังหวัดสระแก้ว นำคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่อำเภอ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด พัฒนาชุมชน อุตสาหกรรม สรรพสามิต สำนักงานพระพุทธศาสนา ศูนย์ดำรงธรรม สาธารณสุขอำเภอ

 

ออกตรวจสอบการจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ก่อนถึงเทศกาลเข้าพรรษา ในพื้นที่ อำเภอวัฒนานคร อรัญประเทศ โคกสูง ตาพระยา ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ประกอบการ มีการติดฉลากและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ดังกล่าว