ข้าราชการไทยข่าวพาดหัว

พะเยา – นายอำเภอจุนตรวจเยี่ยมสถานศึกษาวันเปิดภาคเรียนวันแรก จัดกิจกรรมการป้องกันทุกอย่างตามที่มาตรฐานสาธารณสุขเพื่อความปลอดภัย

พะเยา – นายอำเภอจุนตรวจเยี่ยมสถานศึกษาวันเปิดภาคเรียนวันแรก จัดกิจกรรมการป้องกันทุกอย่างตามที่มาตรฐานสาธารณสุขเพื่อความปลอดภัย
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เรืออากาศตรีอดุลย์ พรหมวาทย์ นายอำเภอจุน จังหวัดพะเยา เผยว่า หลังจากมีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่นท้องที่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อวางแผนบูรณาการความร่วมมือในการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในพื้นที่อำเภอจุน และมีการออกสำรวจความพร้อมของทุกโรงเรียนก่อนวันเปิดภาคเรียนแล้ว


เบื้องต้น นายอำเภอจุน ได้มอบหมายให้นายสิโรตม์ ชมใจ ปลัดอาวุโสและปลัดอำเภอประจำตำบล ออกตรวจเยี่ยมความพร้อมของวันเปิดภาคเรียนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลพระธาตุขิงแกง ตำบลจุน ตำบลห้วยข้าวก่ำ ตำบลห้วยยางขาม ส่วน ตนเองได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่ตำบลหงส์หิน ตำบลลอและตำบลทุ่งรวงทอง ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ได้นำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือไปมอบให้ทุกโรงเรียนเพื่อใช้กับครูและนักเรียนด้วย
จากการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ทุกโรงเรียนมีความพร้อมดี มีการจัดกิจกรรมการป้องกันทุกอย่างตามที่ราชการกำหนด โดยมีผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ อสม.และเจ้าหน้าที่ตำรวจให้การสนับสนุนช่วยเหลืออย่างเต็มที่ จึงเชื่อแน่ว่าการป้องกันโรคไวรัสโควิด 19 จะได้ผลเป็นอย่างดี พร้อมนี้ก็ได้กำชับทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกอีกทางหนึ่งด้วย
(ภาพ/ข่าว สราวุธ ตั้งประเสริฐ พะเยา )