ข่าวพาดหัวศาสนา

อุตรดิตถ์-วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ถวายเทียนจำนำพรรษาวัดพระแท่นศิลาอาสน์

วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ถวายเทียนจำนำพรรษาวัดพระแท่นศิลาอาสน์ เมื่อวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ากราบนมัสการและถวายเทียนจำนำพรรษาแด่ พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ (ธ) เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน