ข่าวทั่วไป

อส.ประจวบทำกิจกรรมพัฒนาวัดอุทิศบุญให้อส.ผู้ล่วงลับครบรอบ 67 ปี วัน อส.

 

อส.ประจวบทำกิจกรรมพัฒนาวัดอุทิศบุญให้อส.ผู้ล่วงลับครบรอบ 67 ปี
วันอส.ประจวบระดมพลทำกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาวัดเกาะหลัก สร้างบุญอุทิศให้อส.ผู้ล่วงลับ โอกาสครบรอบ 67 ปี
เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น.วันที่ 16 ก.พ.64 นายวิโรจน์ ชูแก้ว ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบหมายให้ นายสมยศ สำเภารัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ จันทร์แก้ว ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองประจวบ(อส.) ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ลานพระอุโบสถ วัดเกาะหลักพระอารามหลวง ริมถนนสละชีพ เขตเทศบาลอำเภอเมืองประจวบ และบริเวณสวนหย่อมด้านหน้าพระอุโบสถ ด้วยการจัดกวาด เก็บ ทำความสะอาดใบไม้แห้ง เพื่อเป็นการ ทำความดีสร้างบุญกุศล อุทิศไปให้ เจ้าหน้าที่ อส.ผู้ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาได้ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และประกาศสัตยาบัน และปณิธานของ อส.
ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 10 ก.พ.64 ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 67 ปี แต่ไม่สามารถจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสารักษาดินแดนได้ เนื่องจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้งดการจัดกิจกรรม สาเหตุจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ดังนั้น กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองประจวบ จึงได้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมมาเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แทน
ซึ่งอาสารักษาดินแดน มิใช่ตำรวจหรือทหาร ที่ปกป้องพสุธาก็หาไม่ อส.ก็หวงแหนแผ่นดินไทย พลีชีพให้ทั้งตายเป็นเช่นเดียวกัน โดยกองอาสารักษาดินแดนมีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2497 นับเป็นเวลายาวนานถึง 67 ปี มาแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีกำลังสำรองในการช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติ ทั้งในยามปกติและในยามสงคราม โดยการรับสมัครจากราษฎรชาย-หญิง ที่สมัครใจอาสาเข้ามาเป็นกองอาสารักษาดินแดนภายใต้สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย


ซึ่งนอกจากการทำหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน(อส.) ตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497 แล้ว ยังมีหน้าที่ภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย โดยทำหน้าที่ร่วมกับฝ่ายปกครองในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศไทยจนทุกวันนี้ นับเป็นเวลา 67 ปี ของเหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กับการทำหน้าที่ด้วยปณิธานที่แน่วแน่ “ปวงข้าฯ อส.ขอตั้งสัจจา จะปกป้องพารา จนสิ้นใจ ซึ่งถือว่าเป็นการทำงานของผู้ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริง

พิสิษฐ์รื่นเกษมข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทร 099 339 6444 รายงาน