ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

เปิดเทอมวันแรก ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีจัดระบบเดินรถทางเดียวป้องกันรถติด ขณะที่โรงเรียนเข้มมาตรการคัดกรอง เว้นระยะห่าง ผู้ปกคอรงต้องเผื่อเวลาในการส่งบุตร – หลาน

เปิดเทอมวันแรก ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีจัดระบบเดินรถทางเดียวป้องกันรถติด ขณะที่โรงเรียนเข้มมาตรการคัดกรอง เว้นระยะห่าง ผู้ปกคอรงต้องเผื่อเวลาในการส่งบุตร – หลาน

บรรยากาศการเปิดเทอมวันแรกในจังหวัดจันทบุรี อากาศเป็นใจ ฝนไม่ตกทำให้การจราจรในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีคล่องตัว อีกทั้งโรงเรียนประจำจังหวัดทั้ง 4 แห่งมีการจัดตารางสอนแบบเหลื่อมเวลา สลับห้องเรียนตามเลขคู่ เลขคี่ทำให้จำนวนเด็กนักเรียนที่มาเรียนแต่ละวันลดลงตามมาตรการเว้นระยะห่าง อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองจันทบุรีได้จัดการจราจรบริเวณถนนรอบสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี อาทิ เบญจมราชูทิศ / ศรียานุสรณ์ / อนุบาลจันทบุรี และ สฤษดิเดช ที่อยู่ใจกลางเมืองจันทบุรีเป็นการเดินรถแบบวันเวย์เพื่อป้องกันรถติดขัด และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ปกครอง สถานศึกษา และรถรับส่งนักเรียน มีบางส่วนที่ผู้ปกครองเพิ่งนำเด็กมาเข้าเรียนใหม่และเป็นห่วงบุตรหลานไม่คุ้นเคยเส้นทางการจัดจราจรแบบวันเวย์ในช่วงเช้าเวลา 06.30 น. ถึง 07.45 น. และช่วงเย็นเวลา 15.00 น. ถึง 17.00 น.

ทั้งนี้ พันตำรวจโท มณฑล รองผู้กำกับจราจร สภ.เมืองจันทบุรี ฝากถึงผู้ปกครองให้เชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และ คุณครูที่มารับเด็กเข้าสถานศึกษา ผู้ปกครองไม่ต้องเป็นห่วงและจอดรถส่งเด็กถึงในโรงเรียนเพราะอาจจะทำให้การจราจรติดขัด อีกทั้งทางโรงเรียนมีมาตรการในการป้องกันโควิด-19 New Normal เด็กทุกคนต้องเข้าแถว เว้นระยะห่างผ่านจุดคัดกรอง หากผู้ปกครองลงไปด้วยจะชุลมุนและส่งผลต่อการจราจรติดขัดบนท้องถนนได้และอยากให้เผื่อเวลาในการรับ – ส่งตัวบุตร – หลาน หน้าโรงเรียน ด้านโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 ที่มีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3รวมประมาณ 1,000 กว่าคน คุณครู ได้ระดมครู – อาจารย์ มาคัดกรองเด็กนักเรียน และผู้ปกครองที่จะเข้าในโรงเรียนเนื่องจากเปิดเทอมวันแรกผู้ปกครองบางชั้นเรียนต้องเข้าไปจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน จึงทำให้การต่อแถวคัดกรองยาวไปถึงหน้าโรงเรียน และหากฝนตกทางโรงเรียนจะอนุญาตให้รถรับส่งนักเรียนและผู้ปกครองเข้าส่งถึงภายในโรงเรียนและจะดำเนินการคัดกรองที่หน้าห้องเรียนแทน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก