ข้าราชการไทยข่าวพาดหัว

สมุทรปราการ – ตำรวจน้ำเปิดหลักสูตรนักปฏิบัติการใต้น้ำ รุ่นที่ 20

สมุทรปราการ – ตำรวจน้ำเปิดหลักสูตรนักปฏิบัติการใต้น้ำ รุ่นที่ 20

ที่กองบังคับการตำรวจน้ำ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง จ.สมุทรปราการพล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ ผู้บังคับการตำรวจน้ำ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรนักปฏิบัติการใต้น้ำ รุ่นที่ 20 “Tango” โดยใช้ระยะเวลาอบรมทั้งภาคที่ตั้ง และภาคทะเล จำนวน 48 วัน


ในปีนี้มีข้าราชการจากหน่วยต่างๆ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักปฏิบัติการใต้น้ำ รุ่นที่ 20 “Tango” ได้แก่ กองบังคับการตำรวจน้ำ,กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 ,กองบังคับการปราบปราม ,กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1 ,กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ,กองบังคับตำรวจภูธรจังหวัดสตูล และกรมเจ้าท่า รวม 52 นาย


สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรนักปฏิบัติการใต้น้ำ เป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญอีกหลักสูตรหนึ่งของกองบังคับการตำรวจน้ำ ที่สามารถผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการ อีกทั้งกองบังคับการตำรวจน้ำยังเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในถวายความปลอดภัย รวมถึงรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทั้งทางแม่น้ำและทางทะเล รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ตลอดจนดูแลทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โดยหลักสูตรนี้จะใช้เวลาอบรมประมาณ 2 เดือน โดยมุ่งเน้นให้ผู้ที่ได้รับการฝึกมีความเป็นมืออาชีพทำงานภายใต้ทักษะและความชำนาญที่มีขีดความสามารถ สูงกว่าตำรวจทั่วไปในการปฏิบัติหน้าที่
สมุทรปราการ – บุญประสิทธิ์ นุชนารถ